TOP FOND Slovakia 2013 Ocenenie pre TAM-Raiffeisen European High Yield Fund

| 05.03.2014

Podielový fond TAM-Raiffeisen European High Yield Fund, vytvorený v roku 2013 spoločnosťou Tatra Asset Management exkluzívne pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, získal ocenenie v súťaži TOP FOND Slovakia 2013. 

Súťaž každoročne organizuje vydavateľstvo Ecopress v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností. Víťazné fondy boli vyberané z viac ako 450-tich fondov domácich a zahraničných správcov s povolením na predaj na Slovensku.

Podielový fond TAM-Raiffeisen European High Yield Fund, exkluzívne riešenie v ponuke privátneho bankovníctva Tatra banky, získal ocenenie Najpredávanejší podielový fond v kategórii ostatné fondy.

Tatra Asset Management, najväčší správca na trhu kolektívneho investovania na Slovensku, vytvoril tento podielový fond začiatkom júna 2013. Išlo o prvý podielový fond na Slovensku investujúci v rámci tzv. Master/Feeder štruktúry. Túto novinku umožnila smernica UCITS IV upravujúca podmienky kolektívneho investovania v Európe.

Uvedená štruktúra umožňuje podielovému fondu TAM-Raiffeisen European High Yield Fund (zberný fond, tzv. feeder) investovať 85 - 100 % svojho majetku do zahraničného podielového fondu Raiffeisen Europa High Yield (hlavný fond, tzv. master). Hlavný fond od svojho vytvorenia v roku 1999 dosiahol výkonnosť 6,2 % p.a. Správcom hlavného fondu je Raiffeisen Capital Management, najväčší rakúsky správca podielových fondov. Klient investujúci do zberného fondu tak získava okrem sofistikovanej investičnej stratégie zahraničného hlavného fondu aj benefity domáceho riešenia. To znamená, že sa naň vzťahuje jednoduchší režim evidencie a zdaňovania v porovnaní so zahraničnými podielovými fondmi.

TAM-Raiffeisen European High Yield Fund predstavuje príležitosť podieľať sa na výnosoch európskeho „high yield" dlhopisového trhu (trhu korporátnych dlhopisov s vysokým výnosom). Investícia do fondu je z pohľadu diverzifikácie rizika vhodnejším riešením ako nákup jednotlivých dlhopisov zo segmentu „high yield". Fond môže predstavovať zaujímavé riešenie pre klientov hľadajúcich vyšší výnos v strednodobom horizonte. Môže zaujať aj klientov hľadajúcich zdroj pravidelného príjmu, nakoľko raz ročne vypláca podiel na výnosoch fondu.


Kontakt:
Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/top-fond-slovakia-2013-ocenenie-tam-raiffeisen-european-high-yield-fund/