Úvery pre malé a stredné podniky budú za výhodnejších podmienok aj v roku 2016

| 01.12.2015

Vďaka predĺženiu spolupráce s Európskym investičným fondom (EIF) a Slovenským záručným a rozvojovým fondom (SZRF) v rámci Iniciatívy JEREMIE môžu malé a stredné podniky požiadať v Tatra banke o zvýhodnené úvery aj v roku 2016. 

Podľa pôvodných podmienok mohli byť úvery zabezpečené zárukou od EIF a SZRF poskytnuté len
do 31. 12. 2015. Tento termín bol teraz predĺžený až do 31. 10. 2016. Malé a stredné podniky tak dostali jedinečnú možnosť získať úvery pri nižšej úrokovej sadzbe a nižšej potrebe zabezpečeni
aj v priebehu roka 2016.

Úvery v rámci Iniciatívy JEREMIE sú určené pre malé a stredné podniky:

  • so sídlom na Slovensku,
  • s počtom zamestnancov do 250,
  • ročným obratom do 50 mil. €,
  • s bilančnou sumou do 43 mil. €,
  • financovaná investícia/prevádzka musí byť lokalizovaná na Slovensku, avšak mimo okresov Bratislava, Malacky, Senec a Pezinok,
  • maximálna výška úveru je 2,14 mil. € so splatnosťou až do 10 rokov.

Projekt je podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.

Inciatíva JEREMIE

Viac informácií nájdete na webovej stránke:
http://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/specialne-financovanie/uver-so-zarukou-eif-a-szrf.html
.

Kontakt:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557
0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/uvery-male-stredne-podniky-budu-za-vyhodnejsich-podmienok-aj-roku-2016/