Už po štvrtý raz sme najlepší v obchodnom financovaní

| 07.02.2013

Tatra banka už opäť vyhrala titul Najlepší poskytovateľ obchodného financovania na Slovensku. Medzinárodný mesačník Global Finance jej udelil toto ocenenie už po štvrtý raz za sebou.

Odborná porota Global Finance hodnotila subjekty v 83 krajinách. Redaktori mesačníka, analytici z odvetvia, vedúci manažéri spoločností a experti na technológie hodnotili objem transakcií, pokrytie trhu, úroveň služieb zákazníkom, cenovú konkurencieschopnosť a technologickú inovatívnosť.

GF.bmp


„Prístupnosť obchodného financovania za rozumné ceny je nevyhnutná pre zdravie globálnej ekonomiky, dnes ešte viac ako kedysi,"
povedal Joseph D. Giarraputo za mesačník Global Finance. „Vybrali sme banky, ktoré poskytujú klientom po celom svete najlepšie služby, keďže sa zapájajú do cezhraničných obchodov." Global Finance je mesačník založený v roku 1987, ktorý má viac ako 50 tis. výtlačkov v 163 krajinách po celom svete.

 

Obchodné financovanie Tatra banky pokrýva oblasti ako faktoring a financovanie pohľadávok, zmenkové obchody, akreditívy a bankové záruky, obchodné a exportné financovanie ako aj agrofinancovanie a projekty EÚ. Kvalitou, šírkou a inováciami produktov poskytuje klientom neustále možnosti rastu v ich obchodných aktivitách.

Tatra banka je od roku 2008 stabilne najväčším poskytovateľom faktoringových produktov a služieb na slovenskom trhu. V oblasti bankových záruk a akreditívov sa Tatra banke vďaka stabilným vzťahom a flexibilite a aj napriek silnejúcej konkurencii podarilo obhájiť pozíciu lídra v objeme vystavených záruk v SR, ako aj v objeme a počte prijatých exportných akreditívov. Rast trhového podielu zaznamenala aj oblasť agrofinancovania a spolufinancovanie projektov podporovaných EÚ, obchodné a exportné financovanie sa presadilo vo financovaní exportu do zahraničia.

Týmto ocenením uzatvorila Tatra banka rok 2012 počtom 75 zozbieraných ocenení za svoju 22 ročnú históriu.

Kontakt:
Marína Smolková
Hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/ 5919 1593
0911 328 007

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/uz-po-stvrty-raz-sme-najlepsi-obchodnom-financovani/