Vo veku 85 rokov zomrel Milan Vrškový, prvý generálny riaditeľ Tatra banky

| 27.03.2015

Vedenie Tatra banky prijalo so zármutkom správu o úmrtí prvého generálneho riaditeľa Tatra banky Ing. Milana Vrškového. obrTS.JPG

Ing. Milan Vrškový sa narodil 5. marca 1930 vo Vieske-Bezdedov. Študoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Jeho život bol spätý s bankovníctvom - po pôsobení v Investičnej banke v Bratislave (1954 - 1958) pracoval trinásť rokov v Štátnej banke československej. V rokoch 1971 - 1975 pracoval ako riaditeľ pobočky Živnostenskej banky v Londýne, medzi rokmi 1975 až 1990 pôsobil v Československej obchodnej banke v Prahe, neskôr Zürichu.

V novembri v roku 1990 sa Ing. Milan Vrškový pričinil o založenie Tatra banky. V tom čase bolo cieľom vybudovať stredne veľkú súkromnú banku s 30 až 40 pobočkami na Slovensku. Dnes je Tatra banka treťou najväčšou slovenskou bankou so 142 pobočkami. Ing. Milan Vrškový bol generálnym riaditeľom Tatra banky až do roku 1998.

„Pokiaľ by ma niekto požiadal menovať jednoznačný vzor bankára prinášajúceho dôveru, spoľahlivosť, rozhľad, životnú múdrosť, tak by som bez váhania povedal meno Milan Vrškový. Stál pri zrode novodobej Tatra banky, nadchol seba aj nás predstavou mať aj na Slovensku čo najskôr takú banku, aké poznal počas svojej dlhej predchádzajúcej kariéry bankára v Prahe a z pôsobenia v Londýne," vyjadril sa Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.


Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 2. apríla 2015 o 11.00 hod. v Bratislavskom krematóriu.


Kontakt:

Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/vo-veku-85-rokov-zomrel-milan-vrskovy-prvy-generalny-riaditel-tatra-banky/