1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Zapojili sme sa do celosvetovej ESG platformy

Zapojili sme sa do celosvetovej ESG platformy

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 16.12.2021 | 3 min. čítania

Zapojili sme sa do ESG platformy

Tatra banka sa so svojim zeleným dlhopisom zapojila do platformy Nasdaq Sustainable Bond Network, ktorá prepája investorov s emitentmi zelených dlhopisov po celom svete. 

Spoločenská zodpovednosť ako záväzok budúcim generáciám 

Medzi hlavné strategické aktivity Tatra banky patrí aj spoločenská zodpovednosť. Ako prvá banka na Slovensku sme v apríli 2021 vydali zelené dlhopisy,  pri ktorých sa ako emitent investorom zaväzujeme, že prostriedky, ktoré od nich získame, použijeme výhradne na financovanie environmentálne zodpovedných projektov. Touto emisiou sme navyše získali 3 prvenstvá: prvý zelený dlhopis vydaný na Slovensku, prvý zelený dlhopis vydaný v rámci RBI skupiny (okrem našej materskej spoločnosti RBI), prvý verejne vydaný bankový zelený dlhopis v regióne CEE – strednej a východnej Európy (podľa agentúry Bloomberg). O úspechu 300 miliónovej emisie svedčí aj skutočnosť, že dopyt po dlhopisoch prevýšil ich ponuku dvojnásobne. Záujem o ne prejavilo viac ako 50 inštitucionálnych investorov.

Partnerstvo s platformou Nasdaq Sustainable Bond Network

V novembri 2021 sa Tatra banka pripojila k celosvetovej sieti Nasdaq Sustainable Bond Network. Táto platforma prepája emitentov zelených dlhopisov s potenciálnymi investormi, a to vo viac ako 60 krajinách sveta. Aktuálne ju tvoria dáta 900 emitentov a 8 000 dlhopisov. Výhodou tohto riešenia je, že poskytuje konsolidované údaje rôznych emitentov v jednotnej podobe.

„Tatra banka je so svojim prvým zeleným dlhopisom hrdým prispievateľom k zodpovednému financovaniu na Slovensku. Partnerstvo Nasdaq Sustainable Bond Network podčiarkuje náš záväzok v environmentálnej a sociálnej oblasti pri prechode k udržateľnejšej ekonomike,“ hovorí Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Tower Tatra banka 

„Sme radi, že môžeme v Nasdaq Sustainable Bond Network privítať Tatra banku, ktorá je priekopníkom v zelenom financovaní na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy,“ uviedla Ann-Charlotte Eliasson, vedúca Nasdaq Sustainable Bond Network.

„S našou platformou sa snažíme priniesť transparentnosť na globálny trh s udržateľnými dlhopismi a kľúčovým pilierom tohto úsilia je spolupráca s organizáciami, ktoré zdieľajú naše ambície,“ dodáva.

"ESG je ústredným prvkom stratégie Tatra banky. Nasdaq venuje tejto téme rovnako veľkú pozornosť, preto je naše partnerstvo prirodzeným krokom na ceste k trvalej udržateľnosti," dopĺňa Tomáš Kvašňovský, Suistainability Manager.

Veríme, že aj táto spolupráca podporí naše ďalšie aktivity v oblasti udržateľného financovania.

Kontakt pre médiá:
Simona Miklošovičová
Telefónne číslo: 0903 641 846
E-mail: press@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/zapojili-sme-do-celosvetovej-esg-platformy/