ESG Depozit ESG Depozit
 1. Business
 2. /
 3. Finančné trhy
 4. /
 5. ESG DepozitTB

ESG DepozitTB

Využite jedinečnú limitovanú ponuku produktu ESG DepozitTB, ktorý vám v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti umožňuje zhodnotenie vašich dočasne voľných finančných prostriedkov.

Výhody

 • riešenie vhodné na podporu dosahovania firemnej ESG stratégie a cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
 • banka použije sumu zložených finančných prostriedkov na financovanie aktivít klientov spojených s udržateľnosťou
 • financovanie udržateľných účelov sa riadi dokumentom Rámec pre ESG DepozitTB

Podmienky na získanie

 • ponuka len pre právnické osoby (klienta – podnikateľa)
 • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets
 • celková splatnosť 1 - 12 mesiacov
 • uzatváranie obchodov telefonicky v čase od 8.30 hod. do 16.00 hod.

Kontakt na oddelenie klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
[email protected]

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/esg-depozit/