1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Transparentný účet

Transparentný účet

Transparentný účet umožňuje verejné zobrazovanie realizovaných transakcií na účte.

Bez minimálneho zostatku

Bez minimálneho zostatku

Jednoduchý prehľad transakcií

Jednoduchý prehľad transakcií

Okamžité platby

Okamžité platby

Základné informácie o transparentnom účte

Transparentný účet je možné zriadiť dobrovoľne alebo na základe zákonnej povinnosti (§27g zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách) prostredníctvom pobočky Tatra banky. Je určený pre:

 • fyzické osoby,
 • nadácie a občianske združenia,
 • politické strany,
 • mestá a obce.

Výhody

Transparentný účet vám prináša:

 • možnosť vybrať si z aktuálnej ponuky účtov alebo balíkov služieb,
 • prístup k účtu 24/7 s najlepším elektronickým bankovníctvom,
 • možnosť realizovať okamžité platby,
 • neobmedzený počet elektronických výpisov,
 • neobmedzený počet emailových a push notifikácií o pohyboch na účte v ľubovoľnom intervale.

Podmienky pre otvorenie transparentného účtu

Pre otvorenie transparentného účtu potrebujete predložiť:

 • platný doklad totožnosti,
 • v prípade právnickej osoby aj dokument preukazujúci oprávnenie na podnikanie (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu, prípadne vydaný v elektronickej podobe s elektronickým podpisom vo formáte PAdES (.pdf), ASiC-E (.asice, .sce), ASiC-S (.asics, .scs), .zep alebo .xzep).

Dohodnúť stretnutie 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/podnikatelsky-ucet-balikom-sluzieb/transparentny-ucet/