1. Business
 2. /
 3. Korporát
 4. /
 5. Nákup a predaj spoločnosti

Nákup a predaj spoločnosti

Chcete predať vašu spoločnosť? Potrebujete pomoc pri akvizičnom procese? Naši odborníci pre vás zabezpečia všetky potrebné náležitosti.

 • Nezávislý pohľad na spoločnosť a jej procesy z pohľadu investora
 • Znalosť lokálneho trhu investičných príležitostí a akvizícií
 • Nastavenie procesu podľa uznávaných transakčných štandardov

 • Minimalizácia možných rizík pre spoločnosť aj osobný majetok vlastníka

Komplexné vedenie nákupného alebo predajného procesu

Povedieme ucelený proces podľa vyšpecifikovaných parametrov, od rozhodovania o načasovaní a spôsobu uskutočnenia, cez samotnú exekúciu, až po záverečné vysporiadanie. V priebehu transakcie  obstaráme všetku komunikáciu s protistranou (protistranami) tak, aby bola zaistená maximálna transparentnosť procesu.

Predaj spoločnosti

Predaj spoločnosti obsahuje tieto kľúčové služby:

 • Vyhodnotenie predajnosti – vyhodnotíme reálnosť predaja vašej spoločnosti či projektu na základe komplexnej analýzy spoločnosti.

 • Zostavenie procesného tímu – spolupracujeme so skúsenými a overenými právnickými kanceláriami, účtovníkmi a daňovými poradcami, a tiež poskytovateľmi  elektronického  procesu Data Room.. Pripravíme pre vás výberové konanie na partnerov so špecializáciou zodpovedajúcej vašim potrebám.

 • Prípravu transakčných dokumentov – navrhneme a vypracujeme investičné materiály zdôrazňujúce informácie, ktoré podporia záujem investorov a pozitívne ovplyvnia výslednú hodnotu transakcie.

 • Identifikáciu potencionálnych záujemcov – vytypujeme zoznam potencionálnych kupujúcich z okruhu strategických a finančných investorov.

 • Virtuálny Data Room – zaistíme kompletnú prípravu a vedenie Data Room procesu. Elektronická dátová miestnosť slúži na sprístupnenie zabezpečených interných informácií záujemcom o kúpu spoločnosti.

 • Zastupovanie klienta – zastúpime vás pri jednaní s tretími stranami od začiatku procesu až do vysporiadania.

 • Pomoc predovšetkým s vyhodnotením nezáväzných i záväzných ponúk, s výberom záujemcov, s vyjednávaním predajnej ceny a jej výplaty, a v neposlednom rade s vyjednávaním kúpnej dokumentácie a záruk.

 • Vysporiadanie transakcie – pomocou finančných a ekonomických inštrumentov, akými sú viazané účty (tzv. escrow), banková úschovňa, notárska úschova a ďalšie, zaistíme vysporiadanie kúpnej ceny oproti prevodu obchodných podielov, resp. akcií s cieľom minimalizovať riziká na strane predávajúceho.

Nákup spoločnosti

Nákup spoločnosti zahŕňa tieto kľúčové služby:

 • Analýzu strategického zámeru klienta – vyhodnotíme uskutočniteľnosť strategického zámeru klienta na základe previerky (due diligance), relevancie odvetví, konkurencie a analýzy dostupných investičných príležitostí. Analýza môže obsahovať vyhľadávanie akvizičných cieľov, ako aj predakvizičnú previerku cieľovej spoločnosti.

 • Štruktúrovanie transakcie – nastavíme komplexnú štruktúru transakcie – štruktúru financovania, harmonogram transakcie,  obchodnú štruktúru s prihliadnutím na minimalizáciu obchodných a právnych rizík a daňovej záťaže.

 • Valuáciu a finančný model – pripravíme komplexný finančný a prevádzkový model cieľovej spoločnosti na reálne trhové ocenenie. Zároveň tiež vyhodnotíme možné synergické efekty plynúce zo spojenia nadobúdanej spoločnosti a vášho aktuálneho podnikateľského portfólia.

 • Prípravu transakčných dokumentov – pripravíme potrebné akvizičné dokumenty vo forme a obsahu, ktorý zodpovedá vami zadaným kritériám a charakteru transakcie  a okrem toho sa budeme podieľať na nastavení zmluvnej dokumentácie a ďalších dokumentov.

 • Zastupovanie klienta – plnohodnotne vás zastúpime voči tretím stranám pri oslovení akvizičného cieľa, vyjednávaní o výške akvizičnej ceny, nastavení kovenantov a záruk poskytovaných predávajúcim, vyjednávaní štruktúry a časovej schémy vyplatenia kúpnej ceny.

 • Vysporiadanie transakcie – pomocou finančných a ekonomických inštrumentov, akými sú viazané účty (tzv. escrow), banková úschovňa, notárska úschova a ďalšie, zaistíme vysporiadanie kúpnej ceny oproti prevodu obchodných podielov, resp. akcií, s cieľom minimalizovať riziká na strane kupujúceho.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/transakcne-poradenstvo/nakup-predaj-spolocnosti/