Podnikateľský účet Tatra BusinessTB Premium

Spravujte svoje firemné účty pohodlne, efektívne a v modernej banke nabitej inováciami.

Neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií

Neobmedzené množstvo  automatizovaných transakcií

Prístup k účtu prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka

Prístup k účtu prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka

Biznis karta umoznuje vybery z bankomatov Tatra banky a RBI Group aj v zahranici bez poplatku

Neobmedzený počet debetných kariet Visa a MasterCard

Platobne karty VISA Electron a MasterCard pre podnikatelsky ucet bez poplatkov

Platby cez Internet bankingTB v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika

Detaily - obsah balíka služieb

Máte vysoké požiadavky na svoj firemný účet?

Otvorte si nadštandardný podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium, ku ktorému automaticky získate nasledujúce výhody:

 • neobmedzené platby cez Internet bankingTB aplikáciu Tatra banka,
 • neobmedzené platby cez Internet bankingTB v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika,
 • neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií,
 • debetné karty Visa v ľubovoľnom počte,
 • debetné karty MasterCard v ľubovoľnom počte,
 • neobmedzené platby debetnou kartou doma a v zahraničí,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky na Slovensku a v zahraničí z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky mobilom,
Prezrite si detaily účtu Tatra Business Premium
 • neobmedzené množstvo e-mailových výpisov,
 • neobmedzený počet prijatých SMS správ alebo e-mailových notifikácií o pohyboch na vašom účte,
 • neobmedzené množstvo prijatých platieb,
 • možnosť uzatvoriť výhodné cestovné poistenie do celého sveta.

Samozrejme, všetky tieto služby získavate bez ďalších poplatkov. 

Cena podnikateľského účtu

Mesačný poplatok za vedenie nadštandardného podnikateľského účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium je 19 EUR. 

Samozrejme, v prípade záujmu si môžete vybrať balík služieb k podnikateľskému účtu podľa vlastných predstáv a potrieb. 

Dôležité:

Účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium je ideálnym účtom pre malých a stredných podnikateľov, ktorých banka vyhodnotí na základe ekonomických kritérií určených bankou, najmä pre klientov s ročným obratom do 3,3 milióna EUR, respektíve s úverovou angažovanosťou do 1 milióna EUR.

Výhody účtu Tatra BusinessTB Premium pre podnikateľov

Začnite podnikanie s prémiovým účtom pre malých a stredných podnikateľov

Ak si otvoríte podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium do jedného roka od vzniku spoločnosti, automaticky získavate 100 % zľavu z ceny účtu s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov.

Účet Tatra Business Premium prináša podnikateľom rôzne výhody

Ako ho získať

Nadštandardný účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium získate jednoducho v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Stačí, keď nám predložíte:

 • platný identifikačný doklad prítomných osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť,
 • ďalšie doklady podľa právnej formy, v ktorej podnikáte.

Potrebné doklady podľa právnej formy

Všetky bankou požadované dokumenty musia byť predložené ako originál alebo notárom overená kopia. Pokiaľ je daný dokument v inom ako slovenskom/anglickom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho úradný preklad. 

Doklad preukazujúci podnikanie vydaný v elektronickej podobe s elektronickým podpisom akceptujeme vo formáte PAdES (.pdf), ASiC-E (.asice, .sce), ASiC-S (.asics, .scs), .zep alebo .xzep.  

--- WJdocId-32026 ---
--- WJdocId-32027 ---
--- WJdocId-32028 ---
--- WJdocId-32029 ---
--- WJdocId-32030 ---
--- WJdocId-32031 ---
--- WJdocId-32032 ---
--- WJdocId-32033 ---
--- WJdocId-32034 ---
--- WJdocId-32035 ---
--- WJdocId-32036 ---

Pre ostatné právne formy kontaktujte DIALOG Live alebo navštívte ktorúkoľvek z pobočiek Tatra banky.
Banka má právo vyžadovať okrem uvedených dokladov aj dodatočné dokumenty.
Upozornenie: Banka neakceptuje ako doklad „Odpis z Registra právnických osôb“.

Presun podnikateľského účtu

Preneste si účet k nám a žite s ním neobmedzene.

 • Presun účtu do Tatra banky prebehne rýchlo a bezstarostne
 • Všetko vybavíme za vás
 • Postačuje jedna návšteva akejkoľvek pobočky Tatra banky

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme. 

Vyberte si balík služieb 

BALIKOVÝ SELEKTOR

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/tatra-business-premium/