1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Tatra BusinessTB Premium

Podnikateľský účet Tatra BusinessTB Premium

Spravujte svoje firemné účty pohodlne, efektívne a v modernej banke nabitej inováciami.

Neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií

Neobmedzené množstvo  automatizovaných transakcií

Prístup k účtu prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka

Prístup k účtu prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka

Biznis karta umoznuje vybery z bankomatov Tatra banky a RBI Group aj v zahranici bez poplatku

Neobmedzený počet debetných kariet Visa a MasterCard

Platobne karty VISA Electron a MasterCard pre podnikatelsky ucet bez poplatkov

Platby cez Internet bankingTB v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika

Detaily - obsah balíka služieb

Máte vysoké požiadavky na svoj firemný účet?

Otvorte si nadštandardný podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium, ku ktorému automaticky získate nasledujúce výhody:

 • neobmedzené platby cez Internet bankingTB aplikáciu Tatra banka,
 • neobmedzené platby cez Internet bankingTB v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika,
 • neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií,
 • debetné karty Visa v ľubovoľnom počte,
 • debetné karty MasterCard v ľubovoľnom počte,
 • neobmedzené platby debetnou kartou doma a v zahraničí,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky na Slovensku a v zahraničí z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky mobilom,
Prezrite si detaily účtu Tatra Business Premium
 • neobmedzené množstvo e-mailových výpisov,
 • neobmedzený počet prijatých SMS správ alebo e-mailových notifikácií o pohyboch na vašom účte,
 • neobmedzené množstvo prijatých platieb,
 • možnosť uzatvoriť výhodné cestovné poistenie do celého sveta.

Samozrejme, všetky tieto služby získavate bez ďalších poplatkov. 

Cena podnikateľského účtu

Mesačný poplatok za vedenie nadštandardného podnikateľského účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium je 19 EUR. 

Samozrejme, v prípade záujmu si môžete vybrať balík služieb k podnikateľskému účtu podľa vlastných predstáv a potrieb. 

Dôležité:

Účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium je ideálnym účtom pre malých a stredných podnikateľov, ktorých banka vyhodnotí na základe ekonomických kritérií určených bankou, najmä pre klientov s ročným obratom do 3,3 milióna EUR, respektíve s úverovou angažovanosťou do 1 milióna EUR.

Začnite podnikanie s prémiovým účtom pre malých a stredných podnikateľov

Ak si otvoríte podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium do jedného roka od vzniku spoločnosti, automaticky získavate 100 % zľavu z ceny účtu s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov.

Ako získať Tatra BusinessTB Premium

Podnikateľský účet Tatra BusinessTB Premium si otvoríte jednoducho cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.
Stačí, ak ste spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má jediného a zároveň rovnakého konateľa a majiteľa (tzv. jednoosobová s. r. o.) a v mobilnej aplikácii Tatra banka si zvolíte v ponuke účtov: Digitálny Podnikateľský účetTB.

Otvorením účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium cez mobilnú aplikáciu Tatra banka, automaticky získate 100 % zľavu z ceny účtu s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov.

Podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium získate jednoducho aj v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. 
Stačí, keď nám predložíte:

 • platný identifikačný doklad prítomných osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť,
 • ďalšie doklady podľa právnej formy, v ktorej podnikáte.

Podnikateľský účet Tatra Business Premium si otvoríte jednoducho cez mobilnú aplikáciu Tatra banka

Potrebné doklady podľa právnej formy

Všetky bankou požadované dokumenty musia byť predložené ako originál alebo notárom overená kopia. Pokiaľ je daný dokument v inom ako slovenskom/anglickom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho úradný preklad. 

Doklad preukazujúci podnikanie vydaný v elektronickej podobe s elektronickým podpisom akceptujeme vo formáte PAdES (.pdf), ASiC-E (.asice, .sce), ASiC-S (.asics, .scs), .zep alebo .xzep.  

--- WJdocId-32026 ---
--- WJdocId-32027 ---
--- WJdocId-32028 ---
--- WJdocId-32029 ---
--- WJdocId-32030 ---
--- WJdocId-32031 ---
--- WJdocId-32032 ---
--- WJdocId-32033 ---
--- WJdocId-32034 ---
--- WJdocId-32035 ---
--- WJdocId-32036 ---

Pre ostatné právne formy kontaktujte DIALOG Live alebo navštívte ktorúkoľvek z pobočiek Tatra banky.
Banka má právo vyžadovať okrem uvedených dokladov aj dodatočné dokumenty.
Upozornenie: Banka neakceptuje ako doklad „Odpis z Registra právnických osôb“.

Presun podnikateľského účtu

Preneste si účet k nám a žite s ním neobmedzene.

 • Presun účtu do Tatra banky prebehne rýchlo a bezstarostne
 • Všetko vybavíme za vás
 • Postačuje jedna návšteva akejkoľvek pobočky Tatra banky

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme. 

Vyberte si balík služieb 

BALIKOVÝ SELEKTOR

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/tatra-business-premium/