1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Tatra BusinessTB Premium

Podnikateľský účet Tatra BusinessTB Premium

Otvorte si podnikateľský účet Tatra BusinessTB Premium online a získate 100 % zľavu z poplatku za jeho vedenie až na 12 mesiacov.
Stačí, ak ste s jednoosobová s. r. o. a v mobilnej aplikácii Tatra banka si zvolíte v ponuke účtov: Digitálny Podnikateľský účetTB.

K novému účtu vám pribalíme benefity na rozbeh vášho biznisu v hodnote až 902 EUR. Zistite viac na slobodunapadom.sk.

Neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií

Neobmedzené množstvo  automatizovaných transakcií

Biznis karta umoznuje vybery z bankomatov Tatra banky a RBI Group aj v zahranici bez poplatku

Neobmedzený počet debetných kariet Visa

Zľava pre začínajúcich podnikateľov

100 % zľava pre začínajúcich podnikateľov a firmy až na 12 mesiacov

Zľava pre začínajúcich podnikateľov

100 % zľava pre jednoosobovú s. r. o. pri online otvorení účtu na 12 mesiacov

Detaily - obsah balíka služieb

Máte vysoké požiadavky na svoj firemný účet?

Otvorte si nadštandardný podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium, ku ktorému automaticky získate nasledujúce výhody:

 • neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií,
 • debetné karty Visa v ľubovoľnom počte,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatu Tatra banky v SR a bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,
 • e-mailové a push notifikácie o pohyboch na svojom podnikateľskom účte v ľubovoľnom intervale,
 • platby cez Internet bankingTB v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika,
 • možnosť uzatvoriť výhodné cestovné poistenie do celého sveta.

Samozrejme, všetky tieto služby získavate bez ďalších poplatkov. 

Prezrite si detaily účtu Tatra Business Premium

Dôležité: Účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium je ideálnym účtom pre malých a stredných podnikateľov, ktorých banka vyhodnotí na základe ekonomických kritérií určených bankou, najmä pre klientov s ročným obratom do 5 miliónov EUR, respektíve s úverovou angažovanosťou do 1,5 milióna EUR. 

Cena podnikateľského účtu

Mesačný poplatok za vedenie nadštandardného podnikateľského účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium je 19 EUR. 

Samozrejme, v prípade záujmu si môžete vybrať balík služieb k podnikateľskému účtu podľa vlastných predstáv a potrieb. 

Ako získať Tatra BusinessTB Premium

Podnikateľský účet Tatra BusinessTB Premium si môžete otvoriť v ktorejkoľvek z našich pobočiek.
Ak ste spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má jediného a zároveň rovnakého konateľa a majiteľa (tzv. jednoosobová s. r. o.), účet si otvoríte jednoducho cez mobilnú aplikáciu Tatra banka 

Postup pre otvorenie Podnikateľského účtuTB v mobilnej aplikácii Tatra banka

Ako fyzická osoba:

 • 1.
  Po otvorení mobilnej aplikácie Tatra banka zvolíte možnosť: „Viac“ v pravom dolnom rohu
 • 2.
  V záložke: „Účty a platby“ vyberiete možnosť: „Účty“
 • 3.
  V zozname účtov si v pravom hornom rohu zvolíte možnosť: „+“, resp. možnosť: „Pridať účet“ (podľa typu smartfónu)
 • 4.
  V ponuke produktov zvolíte možnosť: Digitálny Podnikateľský účetTB
 • 5.
  Zadajte IČO
 • 6.
  Skontrolujte si a doplňte požadované údaje
 • 7.
  Povinné legislatívne otázky
 • 8.
  Kontrola a odsúhlasenie zadaných údajov
 • 9.
  Zvoľte si balík služieb
 • 10.
  Zadajte heslo pre výpis a adresu pre doručenie karty
 • 11.
  Zmluva k podnikateľskému účtu
 • 12.
  Podpis zmluvnej dokumentácie PIN kódom
 • 13.
  Úspešné otvorenie a oznámenie čísla účtu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1.
  Po stiahnutí aplikácie Tatra banka z Apple Store/Google Play si na úvodnej obrazovke zvoľte možnosť: „Nie som klient“
 • 2.
  V ponuke produktov zvolíte možnosť: Digitálne účty
 • 3.
  V ponuke účtov zvolíte možnosť: Digitálny Podnikateľský účetTB
 • 4.
  Zadajte základné údaje a zaznačte súhlas so spracovaním biometrických údajov
 • 5.
  Zadajte 6 - miestny SMS kód, ktorý ste prijali na vami zadané telefónne číslo
 • 6.
  Vytvorenie PIN kódu
 • 7.
  Pokyny k scanu občianskeho preukazu
 • 8.
  Skontrolujte si a prípadne doplňte údaje
 • 9.
  Pokyny k overeniu totožnosti pomocou tvárovej biometrie
 • 10.
  Povinné legislatívne otázky
 • 11.
  Odsúhlasenie zmluvnej dokumentácie
 • 12.
  Zadajte IČO
 • 13.
  Skontrolujte si a doplňte požadované údaje
 • 14.
  Povinné legislatívne otázky
 • 15.
  Kontrola a odsúhlasenie zadaných údajov
 • 16.
  Zvoľte si balík služieb
 • 17.
  Zadajte heslo pre výpis, adresu pre doručenie karty a vyberte si spôsob doručenia autentifikačných nástrojov
 • 18.
  Zmluva k podnikateľskému účtu
 • 19.
  Podpis zmluvnej dokumentácie PIN kódom
 • 20.
  Úspešné otvorenie a oznámenie čísla účtu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Potrebné doklady podľa právnej formy

Všetky bankou požadované dokumenty musia byť predložené ako originál alebo notárom overená kopia. Pokiaľ je daný dokument v inom ako slovenskom/anglickom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho úradný preklad. 

Doklad preukazujúci podnikanie vydaný v elektronickej podobe s elektronickým podpisom akceptujeme vo formáte PAdES (.pdf), ASiC-E (.asice, .sce), ASiC-S (.asics, .scs), .zep alebo .xzep.  

--- WJdocId-32026 ---
--- WJdocId-32027 ---
--- WJdocId-32028 ---
--- WJdocId-32029 ---
--- WJdocId-32030 ---
--- WJdocId-32031 ---
--- WJdocId-32032 ---
--- WJdocId-32033 ---
--- WJdocId-32034 ---
--- WJdocId-32035 ---
--- WJdocId-32036 ---

Pre ostatné právne formy kontaktujte DIALOG Live alebo navštívte ktorúkoľvek z pobočiek Tatra banky.
Banka má právo vyžadovať okrem uvedených dokladov aj dodatočné dokumenty.
Upozornenie: Banka neakceptuje ako doklad „Odpis z Registra právnických osôb“.

Presun podnikateľského účtu

Preneste si účet k nám a žite s ním neobmedzene.

 • Presun účtu do Tatra banky prebehne rýchlo a bezstarostne
 • Všetko vybavíme za vás
 • Postačuje jedna návšteva akejkoľvek pobočky Tatra banky

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme. 

Vyberte si balík služieb 

BALIKOVÝ SELEKTOR

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/tatra-business-premium/