1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Multicash

Multicash

Ste medzinárodná korporátna spoločnosť a želáte si komunikovať s viacerými bankami prostredníctvom jednej aplikácie?

 • nižšia cena poplatku za spracovanie platobného príkazu
 • importovanie príkazov priamo z účtovného systému v rôznych formátoch
 • elektronický výpis z účtu
 • inštalácia ako jednoužívateľská alebo sieťová verzia

Výhody

 • nižšia cena za spracovanie platobného príkazu
 • bezpečnosť a ochranu na najvyššej úrovni
 • elektronický výpis z účtu v SEPA XML SK štandarde
 • platobné príkazy je možné importovať aj priamo z vášho účtovného systému vo formátoch SEPA XML pain 001.001.03 pre tuzemské platby a SKA pre zahraničné platby
 • možnosť zasielať príkazy na inkaso (CORE aj B2B)
 • sledovanie aktuálneho zostatku na účte
 • súbor platieb si môžete vždy vytlačiť
 • zadávanie platobných príkazov aj s neskorším dátumom splatnosti
 • systém môžete mať nainštalovaný ako jednoužívateľskú alebo sieťovú verziu

Zmeny, ktoré prináša koniec prechodného obdobia 1.2.2016

 Platobné príkazy

 • Výstupný súbor musí byť do banky odoslaný cez SEPA modul vo formáte SEPA XML (pain.001.001.03) – iné typy banka odmietne.
 • Odosielanie platieb z SKI modulu po 1.2.2016 nebude možné. Nutný prechod z SKI modulu na SEPA modul.
 • Zahraničný modul SKA ani formát súborov pre zahraničné platby sa nemení.
 • SEPA platba - vzor

Elektronické výpisy

 • Výpis SEPA XML SK štandard (camt.053), ktorý obsahuje všetky zaúčtované položky, nielen SEPA úhrady, bude jediným oficiálne podporovaným výpisom po 1.2.2016.
 • Výpis SEPA - STA (MT940) obsahujúci IBAN, budú klienti dočasne dostávať aj po 1.2.2016.
 • Výpis STA (MT940) neobsahujúci IBAN, nebudú klienti môcť dostávať po 1.2.2016. Je potrebný prechod na SEPA XML SK štandard (camt.053) alebo podmienečne na SEPA - STA (MT940).
 • Formát SEPA XML výpisov bude aktualizovaný na SEPA XML SK štandard (menšie zmeny, ktorými sa zladia výpisy všetkých bánk v SK).
 • Od 1.2.2016 bude distribúcia iných typov výpisov zastavená (alternatívna možnosť použiť konvertor na strane klienta).

Detaily

 • Systém môžete mať nainštalovaný ako jednoužívateľskú alebo sieťovú verziu
  Komunikácia s bankou prebieha cez TCP/IP (akékoľvek pripojenie k sieti internet) alebo verejnú telefónnu sieť (cez analógový resp. ISDN modem). Aplikácia Multicash umožňuje komunikovať 24 hodín denne s bankou bez obmedzenia počtu spojení.
 • Aktuálne zostatky na účte
  Pri každom spojení s bankou dostávate informáciu o aktuálnom zostatku vašich účtov.
 • Nezaúčtované denné obraty
  V prípade odoslaných domácich platobných príkazov a následnom ďalšom spojení s bankou dostanete detailnú informáciu o týchto a všetkých ostatných obratoch, ktoré boli na vašich účtoch realizované. 
 • Jednoduchá komunikácia
  Keď sa klient spojí s bankou, všetky súbory pripravené pre banku sú automaticky prenesené do banky a súbory pripravené pre klienta v banke sú prenesené do počítača klienta.
 • Úspešnosť spracovania platobných príkazov
  Po odoslaní súboru do banky dostanete informáciu o jeho prijatí a následne informáciu o jeho spracovaní, prípadne dôvod zamietnutia transakcie. 
 • Výpis z účtu v medzinárodnom formáte
  Ponúkame vám elektronický výpis v SEPA XML SK štandarde, ktorý máte k dispozícii vždy za predchádzajúci pracovný deň.
 • Súbor platobných príkazov možno vždy vytlačiť
  Každý súbor platobných príkazov je možné kedykoľvek v detailnej podobe vytlačiť. 
 • Zadávanie platobných príkazov
  Všetky druhy platobných príkazov je možné importovať aj priamo z rôznych účtovných programov vo formáte SEPA XML pain 001.001.03 pre tuzemské platby a SKA pre zahraničné platby. Pri manuálnom zadávaní platobného príkazu prebieha formálna kontrola údajov. Môžete využívať databázu s názvami firiem, číslami účtov a kódmi bánk. 
  Platobný príkaz alebo súbor platieb je možné zadať aj s neskorším dátumom splatnosti a to až 30 dní vopred.

Bezpečnosť

Dokonalé zabezpečenie je jednou z hlavných podmienok každého systému pre priame bankovníctvo, pretože v oboch smeroch medzi bankou a klientom dochádza k prenosu informácií, ktoré musia byť chránené pred zneužitím.

 • Overovanie identity užívateľa (autentizácia) - pri prihlásení do aplikácie má každý užívateľ, ktorý sa do aplikácie MultiCash hlási, jednoznačnú identifikáciu. Preto je každému užívateľovi pridelené užívateľské meno a heslo pre prihlásenie.
 • Integrita, autenticita a nepopierateľnosť - je zabezpečená okrem iného autenticitou elektronického podpisu, ktorý zabezpečuje, že dáta sú chránené proti manipulácii a môžu byť odoslané iba autorizovaným klientom banky. Dôvernosť správ je na dostatočnej úrovni zabezpečená Triple DES šifrovaním a ďalej je využívaný kontrolný záznam udalostí, ktorý je zabezpečený prostredníctvom kontrolných protokolov na klientskej aj bankovej strane. Prostredníctvom týchto protokolov sa dá ľahko overiť priebeh komunikácie, obsah zasielaných dát a úspešnosť ich spracovania, ale aj ďalšie údaje, ktoré pomôžu identifikovať údaje platby alebo užívateľov, ktorí platby vytvárali upravovali a odosielali.
 • Koncové hlásenia - sú prenesené, až keď je komunikácia skončená. Obsahujú hlásenie, ktoré popisujú stav, alebo výsledok prenosu. Kódy odpovedí prijaté klientskou stranou sú vyhodnotené a zobrazené v pripojenom protokole.
 • Elektronický podpis - je založený na asymetrickom šifrovaní. Každá časť komunikácie používa pár kľúčov, ktorý sa skladá z verejného a súkromného kľúča. "EP" modul na počítači klienta generuje práve taký pár kľúčov. Verejná časť páru kľúčov je prenášaná online do druhej komunikačnej strany (banky). Naproti tomu súkromný kľúč je uložený na diskete (alebo USB kľúči, alebo HDD) dostatočne zabezpečený heslom EP. Ak došlo medzi komunikujúcimi stranami k výmene, je zaslaná správa od klientskej strany (= platobný príkaz) šifrovaná použitým súkromným kľúčom. Druhá komunikačná strana prijme správu (banka), dešifruje ju verejným kľúčom pri posielaní do banky. Komunikačná strana môže dešifrovať správu len v prípade, že má verejný kľúč príslušný k súkromnému kľúču.
 • Hash hodnota - je tvorená použitím pôvodného súboru. Táto hash hodnota je pridaná do EUZ súboru (EP medzičlánkového súboru) spolu s dátumom a časom generovania pôvodného hash súboru , meno pôvodného súboru atď. EUZ súbor je "podpísaný" použitím privátneho kľúča a výsledok tohoto "podpisu" je pridaný do súboru EP, spolu s menom osoby s podpisovým právom, dátumom a časom podpisu, typ EP a použitou verziou, rovnako tak ako ďalšie informácie.
  Hash hodnota generuje kontrolný súčet pre súbor akejkoľvek dĺžky (= pôvodný súbor). Hash hodnota sa počíta ako základ pre elektronický podpis

Technické požiadavky

 • Procesor Pentium IV 1,4 GHz a vyšší, alebo zrovnateľný procesor iného výrobcu
 • Hard disk s 1 GB voľného miesta (miesto na disku zavisí od počtu inštalácií a množstva prenášaných dát)
 • Operačná pamäť (RAM) 2 GB
 • Operačný systém WINVista, WIN7, WIN8
 • Font (LATIN2) - nevyhnutné pre používanie Slovenčiny alebo Češtiny
 • TCP/IP komunikácia - pripojenie do internetu s priamym prístupom na port 2500
 • Voľný USB port
 • Tlačiareň (potrebná pre inicializačnú procedúru)
 • CD mechanika, myš, klávesnica, monitor

Návody

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/multicash/