Úrokový swap Úrokový swap
 1. Business
 2. /
 3. Finančné trhy
 4. /
 5. Úrokový swap

Úrokový swap

Úrokové riziko, vyplývajúce z možnej zmeny úrokovej sadzby má podstatný vplyv na hodnotu všetkých úročených aktív, preto je riadenie úrokového rizika mimoriadne dôležité.

Cieľová skupina

 • spoločnosť, ktorá spláca poskytnutý úver
 • spoločnosť s potrebou reštrukturalizácie úverového portfólia

Možnosti

 • efektívne riadenie úverového rizika
 • zabezpečenie sa voči fluktuácii úrokových sadzieb
 • možnosť zafixovať si platby úrokov z úveru

Detaily

 • klient dostáva od banky plávajúcu úrokovú sadzbu (napríklad 1M EURIBOR)
 • namiesto nej banke platí fixnú úrokovú sadzbu
 • dochádza len k vyrovnávacej platbe medzi referenčnou a dohodnutou fixnou sadzbou
 • potrebné účtovanie ako o deriváte

Podmienky

 • uzatváranie obchodov telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.
 • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets
 • nutná zábezpeka (kolaterál)

Pre detailný opis finančných nástrojov a rizík s nimi
spojenými kliknite sem

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
[email protected]

Súvisiace odkazy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/urokovy-swap-irs/