1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Financovanie obnovy bytových domov

Financovanie obnovy bytových domov

Zdokonaľte svoje bývanie prostredníctvom úveru na financovanie obnovy a opráv svojho bytového domu 

Financovanie až do výšky 100 % investície vrátane DPH

Financovanie až do výšky 100 % investície vrátane DPH 

 Minimálne požiadavky na zabezpečenie

Minimálne požiadavky na zabezpečenie

 Dlhé lehoty splatnosti úveru

Dlhé lehoty splatnosti úveru 

 Rýchle spracovanie žiadosti o úver

Rýchle spracovanie žiadosti o úver

Detaily

 • Úver je určený spoločenstvám vlastníkov bytov alebo vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, za ktorých koná správca
 • Splatnosť úveru až do 25 rokov
 • Jednorazové alebo postupné čerpanie úveru

Potrebné podklady

Budeme od vás potrebovať nasledujúce podklady:

 • údaje o hospodárení bytového domu, 
 • vyplnený dotazník.

Možnosti zabezpečenia

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov:

 • záložné právo k pohľadávkam.

Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, za ktorých koná správca:

 • bez zabezpečenia alebo,
 • záložné právo k pohľadávkam.

Podmienky získania

Je potrebné, aby ste spĺňali nasledujúce podmienky:

 • dostatočná tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorá postačuje na splácanie úveru,
 • splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/financovanie-obnovy-bytovych-domov/