Progresívny vklad Progresívny vklad

Progresívny vkladTB

Dohodnite si výhodnejšie úročenie voľných finančných prostriedkov formou jednoduchého nástroja na zhodnocovanie vašich dočasne voľných financií.

Termínovaný vklad s výhodami:

  • postupne rastúca úroková sadzba
  • garantovaná úroková sadzba
  • možnosť ukončenia vkladu bez sankcii ku koncu jednotlivých úrokových období ( 2 týždenných alebo mesačných)

Podmienky na získanie:

  • minimálny objem 100 000 EUR, resp. ekvivalent v inej mene
  • celková splatnosť 6 mesiacov alebo 1 rok
  • uzatváranie obchodov telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.
  • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets
Kontaktujte oddelenie klientov capital markets

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
customerd@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/progresivny-vklad/