Business banking Business banking
 1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Business bankingTB

Business bankingTB

Mobilná aplikácia Business bankingTB

 • S mobilnou aplikáciou Business bankingTB vyriešite požiadavky firemeného bankovníctva rýchlejšie a efektívnejšie priamo cez mobil.
 • Aplikácia poskytuje rovnaké funkcie, ktoré sú dostupné pri využívaní služby Business bankingTB cez webový prehliadač.
 • Mobilnú aplikáciu môžu využívať všetci klienti, ktorí majú aktivovanú službu elektronického bankovníctva Business bankingTB.

SMS na stiahnutie mobilnej aplikácie

Zadajte svoje telefónne číslo a pošleme vám SMS s linkom na stiahnutie aplikácie.

* Označené polia sú povinné

 

Aplikácia Business bankingTB je dostupná v App store a Google Play:

S mobilnou aplikáciou Business bankingTB  vyriešite požiadavky firemeného bankovníctva rýchlejšie a efektívnejšie priamo cez mobil

Hlavné výhody Business bankinguTB

 • prehľadné zobrazenie zostatkov s možnosťou zobrazenia sumáru za užívateľom vybrané účty
 • inteligentný formulár s automatickým rozpoznávaním typu platby (SEPA, zahraničná, expresná)
 • možnosť hromadného podpisovania platobných príkazov pohodlne cez QR kód
 • prehľad všetkých firemných debetných a kreditných kariet vrátane ich detailu
 • online manažment kariet (od/blokovanie, zmena kontinentov a limitov) bez poplatku
 • možnosť zadávania a podpisovania žiadostí bez potreby návštevy pobočky banky
 • flexibilita v nastaveniach rôznych profilov pre používateľov
 • možnosť nastavenia notifikácií k rôznym udalostiam v rámci aplikácie
 • interaktívna nápoveda v rámci aplikácie
 • porovnanie funkcionalít Business bankingTB, MultiCash a Internet bankingu

Detaily

Aplikácia Business bankingTB je podporovaná v týchto prehliadačoch:

 • Edge – verzia 83 a vyššie
 • Mozilla/Firefox – verzia 76 a vyššie
 • Safari – verzia 13.1 a vyššie
 • Chrome – verzia 83 a vyššie
 • Opera – verzia 69 a vyššie

Popis funkcionalít:

Účty 

 • prehľadné zobrazenie rôznych typov zostatkov s možnosťou zobrazenia sumáru za užívateľom vybrané účty
 • moderný spôsob sťahovania výpisov pre účtovné systémy
 • možnosť vlastného pomenovania účtov a označenia obľúbených účtov
 • zobrazenie oprávnených osôb s preklikom na žiadosť o ich zrušenie
 • grafické zobrazenie vlastných prostriedkov spätne až za posledných 12 mesiacov
 • pod jedným klientom môže užívateľ cez splnomocnenie pracovať s účtami a kartami viacerých firiem

Karty

 • prehľad všetkých firemných debetných a kreditných kariet vrátane ich detailu
 • online manažment kariet (od/blokovanie, zmena kontinentov a limitov) bez poplatku
 • možnosť vlastného pomenovania kariet

Typy žiadostí:

 • účty - zrušenie oprávnených osôb na konkrétnom účte
 • platobné karty - náhradná karta, zrušenie karty, zmena rámca KK, PIN
 • záruky - nová alebo zmena, odsúhlasenie textácie
 • faktoring - čerpanie
 • úver - tranžové účelové čerpanie

Platby/obraty

 • možnosť zadať platby manuálne alebo importom z účtovného systému s možnosťou použitia preddefinovaných šablón
 • inteligentný formulár s automatickým rozpoznávaním typu platby (SEPA, zahraničná, expresná)
 • zobrazenie kompletnej histórie konkrétnej dávky/platby s prehľadom osôb, ktoré môžu dávku/platbu podpísať
 • prehľadné zobrazenie dávok/platieb podľa stavu
 • možnosť hromadného podpisovania platobných príkazov pohodlne cez QR kód
 • vizuálne odlíšené nerealizované platby/dávky so zobrazeným dôvodom nerealizácie
 • sumár debetov a kreditov za užívateľom vybrané účty/obdobie
 • možnosť exportov obratov/dávok/platieb z aplikácie v rôznych formátoch a jazykoch

Žiadosti

 • možnosť zadávania a podpisovania žiadostí bez potreby návštevy pobočky banky
 • možnosť hromadného podpisovania žiadostí pohodlne cez QR kód
 • prehľadné zobrazenie žiadostí podľa stavu

Ďalšie výhody

 • možnosť práce pod viacerými právnickými osobami v rámci jedného prihlásenia
 • flexibilita v nastaveniach rôznych profilov pre používateľov
 • prehľad oprávnení používateľov na prácu v aplikácii a ich online administrácia bez potreby návštevy pobočky banky
 • možnosť nastavenia notifikácií k rôznym udalostiam v rámci aplikácie
 • interaktívna nápoveda v rámci aplikácie

Návody

Aktivácia aplikácie ČítačkaTB

Domovská obrazovka

Import platieb

Notifikácie

Nová platba

Prehľad dávok

Prehľad obratov

Prehľad platieb

Prehľad účtov

Šablóna

Zmena hesla 

Šablóna Príjemcovia

Faktoring

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/business-banking/