Business banking Business banking
 1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Business bankingTB

Business bankingTB

Mobilná aplikácia Business bankingTB

 • S mobilnou aplikáciou Business bankingTB vyriešite požiadavky firemeného bankovníctva rýchlejšie a efektívnejšie priamo cez mobil.
 • Aplikácia poskytuje rovnaké funkcie, ktoré sú dostupné pri využívaní služby Business bankingTB cez webový prehliadač.
 • Mobilnú aplikáciu môžu využívať všetci klienti, ktorí majú aktivovanú službu elektronického bankovníctva Business bankingTB.

SMS na stiahnutie mobilnej aplikácie

Zadajte svoje telefónne číslo a pošleme vám SMS s linkom na stiahnutie aplikácie.

* Označené polia sú povinné

 

Aplikácia Business bankingTB je dostupná v App store a Google Play:

S mobilnou aplikáciou Business bankingTB  vyriešite požiadavky firemeného bankovníctva rýchlejšie a efektívnejšie priamo cez mobil

Hlavné výhody Business bankinguTB

 • prehľadné zobrazenie zostatkov s možnosťou zobrazenia sumáru pre používateľom vybrané účty
 • inteligentný formulár s automatickým rozpoznávaním typu platby (SEPA, SEPA okamžitá, zahraničná, expresná)
 • zadávanie bezlimitných trvalých platobných príkazov a mandátov so SEPA inkasom/nežiadúcimi príjemcami
 • prehľad a manažment všetkých firemných debetných a kreditných kariet vrátane ich detailu a pohybov
 • prehľad firemných produktov – úverov, bankových záruk, akreditívov a faktoringu
 • možnosť zadávania a podpisovania žiadostí bez potreby návštevy pobočky banky
 • digitálne podpisovanie dokumentov a ich schránka priamo v aplikácii
 • možnosť nastavenia notifikácií k rôznym udalostiam v rámci aplikácie
 • mobilná aplikácia s plným rozsahom funkcionalít
 • porovnanie funkcionalít Business bankingTB, MultiCash a Internet bankinguTB

Detaily

Aplikácia Business bankingTB je podporovaná v týchto prehliadačoch:

 • Edge – verzia 107 a vyššie
 • Mozilla/Firefox – verzia 106 a vyššie
 • Safari – verzia 15.6 a vyššie
 • Chrome – verzia 106 a vyššie
 • Opera – verzia 91 a vyššie

Popis funkcionalít:

Účty 

 • prehľadné zobrazenie rôznych typov zostatkov s možnosťou zobrazenia sumáru pre používateľom vybrané účty
 • možnosť vlastného pomenovania účtov a označenia obľúbených účtov
 • zobrazenie oprávnených osôb s prekliknutím na žiadosť o ich zrušenie
 • grafické zobrazenie vlastných prostriedkov spätne až za posledných 12 mesiacov
 • pod jedným klientom môže používateľ cez splnomocnenie pracovať s účtami a kartami viacerých firiem

Karty

 • prehľad všetkých firemných debetných a kreditných kariet vrátane ich detailu
 • zobrazenie kartových transakcií a ich detailov
 • online manažment kariet (od/blokovanie, zmena kontinentov a limitov) bez poplatku
 • možnosť vlastného pomenovania kariet
 • export prehľadu kariet a kartových pohybov z aplikácie v rôznych formátoch a jazykoch

Žiadosti

 • možnosť zadávania a podpisovania žiadostí bez potreby návštevy pobočky banky
 • možnosť hromadného podpisovania žiadostí pohodlne cez QR kód
 • prehľadné zobrazenie žiadostí podľa stavu

Typy žiadostí:

 • účty - zrušenie oprávnených osôb na konkrétnom účte
 • platobné karty - náhradná karta, zrušenie karty, zmena rámca KK, PIN
 • záruky - nová alebo zmena, odsúhlasenie textácie
 • faktoring - čerpanie
 • úver - tranžové účelové čerpanie
 • finančné trhy - dohoda o uložení

Platby/obraty

 • možnosť zadať platby manuálne alebo importom z účtovného systému s možnosťou použitia preddefinovaných šablón
 • inteligentný formulár s automatickým rozpoznávaním typu platby (SEPA, SEPA okamžitá, zahraničná, expresná)
 • zobrazenie kompletnej histórie konkrétnej dávky/platby s prehľadom osôb, ktoré môžu dávku/platbu podpísať
 • prehľadné zobrazenie dávok/platieb podľa stavu
 • možnosť hromadného podpisovania platobných príkazov pohodlne cez QR kód
 • vizuálne odlíšené nezrealizované platby/dávky so zobrazeným dôvodom nezrealizovania
 • sumár debetov a kreditov za používateľom vybrané účty/obdobie
 • možnosť exportov obratov/dávok/platieb z aplikácie v rôznych formátoch a jazykoch
 • správa príjemcov a platobných šablón s možnosťou ich zdieľania medzi používateľmi

Trvalé príkazy a SEPA inkaso

 • možnosť zadať, zmeniť, zrušiť trvalé platobné príkazy a mandáty so SEPA inkasom/nežiadúcimi príjemcami
 • zobrazenie trvalých príkazov a SEPA inkás vytvorených prostredníctvom iných kanálov banky – napríklad Internet bankingTB
 • inteligentný formulár pre SEPA inkaso, ktorý sa automaticky prispôsobí úrovni sprístupnenia vybraného účtu 
 • výška trvalých platobných príkazov nie je obmedzená

Produkty

 • možnosť prezerať úvery, bankové záruky, akreditívy, faktoring s prekliknutím na príslušný typ žiadosti
 • pri niektorých typoch úverov je dostupná história splácania a splátkový kalendár
 • prehľad financovaných faktúr pre faktoringové produkty
 • možnosť vlastného pomenovania produktu
 • vytvorenie exportov:
  • zoznamu produktov
  • histórie splácania
  • splátkového kalendáru
  • zoznamu faktúr

Dokumenty

 • digitálne podpisovanie dokumentov priamo v aplikácii
 • možnosť zobraziť podpísané dokumenty v schránke dokumentov
 • nápoveda, ktorá používateľa prevedie celým procesom podpisovania
 • zobrazenie zoznamu podpisujúcich osôb
 • stiahnutie dokumentov je dostupné priamo z aplikácie

Administrácia

 • manažment používateľských a podpisových oprávnení a ich limitov
 • zablokovať alebo zrušiť používateľa
 • možnosť obmedziť prihlásenie sa na zvolené IP adresy

Ďalšie výhody

 • možnosť práce pod viacerými právnickými osobami v rámci jedného prihlásenia
 • prehľad produktov za viaceré spoločnosti na základe rozšíreného splnomocnenia pre Holdingy a prepojené spoločnosti
 • jednoduché prihlasovanie sa PIN kódom
 • uzamknutie prihlásenia s možnosťou pokračovať v práci
 • nastavenie, zmena, obnovenie hesla bez potreby návštevy pobočky
 • flexibilita v nastaveniach rôznych profilov pre používateľov
 • možnosť nastavenia notifikácií k rôznym udalostiam v rámci aplikácie
 • interaktívna nápoveda v rámci aplikácie

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Business bankingTB

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Business bankingTB alebo sa prihláste cez web

Poslať link do mobilnej aplikácie Prihlásiť sa do Business Banking

Nový platobný formulár

Pre jednoduchšie zadávanie platieb v Business bankinguTB sme pre vás pripravili nový platobný formulár, ktorý prináša viacero výhod:

 • pohodlné a efektívne zadávanie platieb 
 • rýchle a jednoduché vyplnenie všetkých údajov na jednej obrazovke
 • prehľadný dizajn

Nový platobný formulár

Nový proces zadávania platieb si môžete pozrieť v návode alebo videu:

Návody

Domovská obrazovka

Import platieb

Prehľad dávok

Prehľad obratov

Prehľad platieb

Prehľad účtov

Šablóna

Zmena hesla 

Notifikácie

Šablóna Príjemcovia

Faktoring

Žiadosť o čerpanie úveru

Žiadosti k bankovým zárukám

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/business-banking/