1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Dokumentárne inkaso

Dokumentárne inkaso

Jednoduchšia alternatíva oproti dokumentárnemu akreditívu, pri ktorej sú dokumenty vydané kupujúcemu v okamihu splnenia inkasných podmienok

Dokumentárne inkaso je vhodné pre medzinárodný obchod

Vhodné pre medzinárodný obchod

 Je využiteľné aj pri lodnej doprave

Ideálne pri lodnej doprave

 Jednotná právna úprava je zabezpečená Medzinárodnou obchodnou komorou

 Jednotná právna úprava Medzinárodnou obchodnou komorou

Výhody

 • dokumentárne inkaso je vhodné najmä v prípade, ak sa tovar zasiela námornou dopravou a všetky originály námorného konosamentu* sa zasielajú prostredníctvom banky
 • jednoduchosť a rýchlosť vybavenia
 • nižšia cena v porovnaní s akreditívom

* konosament predstavuje cenný papier námornej prepravy potvrdzujúci vlastnícke právo k prevážanému tovaru

 • kupujúci bude mať prístup k dokumentom až po splnení inkasnej inštrukcie (platba alebo akceptácia zmenky).
 • dokumentárne inkaso možno otvoriť aj bez finančného zabezpečenia
 • jednotná medzinárodná právna úprava - dokumentárne inkasá sa riadia Jednotnými pravidlami pre dokumentárne inkasá, vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži
   

Detaily

Dokumentárne inkaso je forma platobného styku zvyčajne so zahraničím, pri ktorom sú dokumenty vydané kupujúcemu až v okamihu splnenia niektorej z nasledujúcich inkasných podmienok:

 • vydanie dokumentov proti zaplateniu,
 • vydanie dokumentov proti akceptácii zmenky, ktorá je splatná v budúcnosti.

Poskytujeme tieto druhy dokumentárneho/zmenkového inkasa:

 • importné dokumentárne a zmenkové inkaso
  klient Tatra banky je v pozícii kupujúceho/zmenkového dlžníka
 • exportné dokumentárne a zmenkové inkaso
  klient Tatra banky je v pozícii predávajúceho/zmenkového veriteľa

Pri dokumentárnom inkase banka nevstupuje do záväzku za svojho klienta.

Pre získanie dokumentárneho inkasa je potrebné, aby ste:

 • odovzdali riadne vyplnenú žiadosť, podpísanú oprávnenými zástupcami klienta, a predložili ju spolu s dokumentmi, na prezentácii ktorých sa obchodní partneri vopred dohodli
 • mali na účte klienta zabezpečené dostatočné krytie na úhradu bankových poplatkov
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/dokumentarne-inkaso/