1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Poistenie kľúčovej osoby

Poistenie kľúčovej osoby

Poistite sa pre prípad, že nebudete schopný svoj úver splácať. Využite rozumné riešenie od Tatra banky.

Možnosť voľby poistenej kľúčovej osoby

Možnosť voľby
kľúčovej osoby

S možnosťou dojednania bez skúmania zdravotného stavu

Možnosť dojednať bez skúmania zdravotného stavu

Zahŕňa úmrtie, invaliditu a práce neschopnosť

Zahŕňa úmrtie, invaliditu a práce neschopnosť

Atraktívne mesačné poistné

Atraktívne mesačné poistné

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výhody poistenia kľúčovej osoby

Poistenie kľúčovej osoby ponúka podnikateľom a firmám ochranu ich finančnej stability, vzhľadom na možné straty, ktoré spoločnosti vzniknú v prípade absencie kľúčovej osoby.

Poistite si váš business úver a ak nastane situácia, ktorá negatívne ovplyvní váš život, poistenie vám pomôže postarať sa o zmiernenie jej následkov.

Užívajte si výhody poistenia kľúčovej osoby

 • Možnosť voľby poistenej kľúčovej osoby
 • S možnosťou dojednania bez skúmania zdravotného stavu
 • Možnosť výberu rozsahu poistného krytia
 • Okrem poistenia pre prípad úmrtia, možnosť dojednania poistenia pre prípad úplnej invalidity a poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti

Poistné krytie

Úmrtie - poistné plnenie je pri splátkovom úvere rovné súčtu nesplatenej istiny a úrokov ku dňu úmrtia poistenej kľúčovej osoby. Pri kontokorentnom úvere je poistné plnenie rovné poistenému úverovému rámcu.

Úplná invalidita - poistné plnenie je rovné súčtu nesplatenej istiny a úrokov ku dňu priznania úplnej invalidity poistenému.

Práceneschopnosť - poistné plnenie je vyplácané vo forme mesačného dôchodku vo výške mesačnej splátky.

Reprezentatívny príklad

Výška úveru

15 000 EUR

Splatnosť

6 rokov

Poistné krytie na úmrtie

100 %

Mesačné poistné

od 6,19 EUR

 

Poistená osoba

Poistenou osobou je osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Kľúčovou osobou je dôležitá osoba, ktorá zabezpečuje plynulé fungovanie spoločnosti z hľadiska jej riadiacich kompetencií alebo odborných znalostí (spoločník, dôležitý zamestnanec, samotný živnostník, atď.).

Kľúčová osoba musí byť v zamestnaneckom alebo vlastníckom vzťahu k danej firme. Absencia kľúčovej osoby totiž môže znamenať ohrozenie produktivity, tržieb a s tým súvisiacej schopnosti splácať úver.

Poistenou osobou je osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje

Hlásenie poistnej udalosti

Na nahlásenie škodovej udalosti použite jednu z nasledovných možnosti: 

 • online prostredníctvom webovej stránky UNIQA
 • poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • osobne v pobočkách UNIQA alebo Tatra banky

Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo prostredníctvom infolinky UNIQA +421 232 600 100.

Nonstop asistencna sluzba k poisteniu klucovej osoby

Často kladené otázky

--- WJdocId-41306 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/poistenie-klucovej-osoby/