Poistenie kľúčovej osoby

Poistite sa pre prípad, že nebudete schopný svoj úver splácať. Využite rozumné riešenie od Tatra banky.

Ak teraz načerpáte biznis úver, poistenie kľúčovej osoby zaplatíme na 12 mesiacov za vás.

Možnosť voľby poistenej kľúčovej osoby

Možnosť voľby
kľúčovej osoby

S možnosťou dojednania bez skúmania zdravotného stavu

Možnosť dojednať bez skúmania zdravotného stavu

Zahŕňa úmrtie, invaliditu a práce neschopnosť

Zahŕňa úmrtie, invaliditu a práce neschopnosť

Atraktívne mesačné poistné

Atraktívne mesačné poistné

Výhody poistenia kľúčovej osoby

Poistenie kľúčovej osoby ponúka podnikateľom a firmám ochranu ich finančnej stability, vzhľadom na možné straty, ktoré spoločnosti vzniknú v prípade absencie kľúčovej osoby.

Poistite si váš business úver a ak nastane situácia, ktorá negatívne ovplyvní váš život, poistenie vám pomôže postarať sa o zmiernenie jej následkov.

Užívajte si výhody poistenia kľúčovej osoby

 • Možnosť voľby poistenej kľúčovej osoby
 • S možnosťou dojednania bez skúmania zdravotného stavu
 • Možnosť výberu rozsahu poistného krytia
 • Okrem poistenia pre prípad úmrtia, možnosť dojednania poistenia pre prípad úplnej invalidity a poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti

Poistné krytie

Úmrtie - poistné plnenie je pri splátkovom úvere rovné súčtu nesplatenej istiny a úrokov ku dňu úmrtia poistenej kľúčovej osoby. Pri kontokorentnom úvere je poistné plnenie rovné poistenému úverovému rámcu.

Úplná invalidita - poistné plnenie je rovné súčtu nesplatenej istiny a úrokov ku dňu priznania úplnej invalidity poistenému.

Práceneschopnosť - poistné plnenie je vyplácané vo forme mesačného dôchodku vo výške mesačnej splátky.

Poistená osoba

Poistenou osobou je osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Kľúčovou osobou je dôležitá osoba, ktorá zabezpečuje plynulé fungovanie spoločnosti z hľadiska jej riadiacich kompetencií alebo odborných znalostí (spoločník, dôležitý zamestnanec, samotný živnostník, atď.).

Kľúčová osoba musí byť v zamestnaneckom alebo vlastníckom vzťahu k danej firme. Absencia kľúčovej osoby totiž môže znamenať ohrozenie produktivity, tržieb a s tým súvisiacej schopnosti splácať úver.

Poistenou osobou je osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje

Hlásenie poistnej udalosti

Na nahlásenie škodovej udalosti použite jednu z nasledovných možnosti: 

 • Poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA poisťovňa, a.s.
  Krasovského 15
  851 01 Bratislava
 • Osobne v pobočkách UNIQA poisťovne alebo aj v pobočkách Tatra banky
 • Tlačivá pre oznámenie ŠU sú klientom k dispozícii na webovej stránke Tatra banky a.s. a UNIQA poisťovne a.s.
Nonstop asistencna sluzba k poisteniu klucovej osoby

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/poistenie-klucovej-osoby/