1. Business
  2. /
  3. Navigácia podnikateľa
  4. /
  5. Rast podnikania
  6. /
  7. Daňový kalendár pre podnikateľov

Daňový kalendár pre podnikateľov

Každý mesiac na vás čaká viacero povinností. Aby sme vám to zjednodušili, všetky dôležité termíny vám prinášame v prehľadnom daňovom kalendári.

Január


Február


Marec


Apríl


Máj


Jún


Júl


August


September


Október


November


December


25. 01.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
31. 01.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
26. 02.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
29. 02.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
25. 03.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
31. 03.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
02. 04.
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO/PO
Daňové priznanie k dani z príjmov FO/PO
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
25. 04.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
30. 04.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2023
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
27. 05.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
31. 05.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
31. 05.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
25. 06.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
30. 06.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
01. 07.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických a fyzických osôb v predĺženej lehote
25. 07.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
31. 07.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
26. 08.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
31. 08.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
02. 09.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
25. 09.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
30. 09.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
Žiadosť VAT Refund (vrátenie zahraničnej DPH z inej členskej krajiny)
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických a fyzických osôb v predĺženej lehote
25. 10.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
31. 10.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
25. 11.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
30. 11.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim
02. 12.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
27. 12.
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie za spotrebné dane
31. 12.
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovníkov, ktorí uplatňujú OSS alebo iOSS režim

 

 Pomohol vám náš daňový kalendár?

Objavte aj ďalšie riešenia na uľahčenie podnikania

Ponuka pre vás Balík riešení

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/rast-podnikania/danovy-kalendar-podnikatelov/