Termínovaný vklad Termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Dohodnite si výhodnejšie úročenie voľných finančných prostriedkov formou termínovaného vkladu.

Výhody:

  • garantovaná úroková sadzba
  • individuálna úroková sadzba

Podmienky na získanie:

  • minimálny objem 30 000 EUR
  • vysporiadanie 1 až 365 dní
  • uzatváranie obchodov telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.
  • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
customerd@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/terminovany-vklad/