1. Business
 2. /
 3. Korporát
 4. /
 5. Valuácia a finančné plánovanie

Valuácia a finančné plánovanie

Chcete poznať hodnotu a trhovú cenu svojho projektu a/alebo spoločnosti a nájsť spôsoby, ako ich naďalej navyšovať? Pripravíme finančný model na mieru vašej spoločnosti.

 • Ohodnotíme vašu spoločnosť.
 • Nezávisle preveríme ponukovú cenu za vašu spoločnosť.
 • Vyhodnotíme vaše strategické plány.
 • Pomôžeme nasmerovať vaše budúce kroky s cieľom maximalizovať hodnoty..

Podrobnosti o produkte

Majitelia, management spoločnosti a investori potrebujú poznať hodnotu svojho projektu spoločne so spôsobmi, ako hodnotu naďalej navyšovať. Naši špecialisti pripravia komplexný finančný a prevádzkový model vašej spoločnosti alebo vášho projektu  na účel reálneho trhového ocenenia a ďalšieho testovania rôznych scenárov budúceho vývoja. Finančné modely obsahujú statické a dynamické dáta a sú postavené tak, aby vám poskytli čo najobsiahlejší súhrn informácií užitočných pre informované obchodné a finančné rozhodovanie.

Finančná analýza

Pripravíme komplexný finančný pohlaď na spoločnosť predovšetkým v týchto oblastiach:

 • Analýza aktív a pasív
 • Cash flow model
 • Analýza súčasných finančných kovenantov
 • Analýza dlhovej kapacityňFinančná valuácia na základe DCF
 • Finančná valuácia na základe trhového porovnania
 • Porovnanie s konkurenciou

Analýza cash flow

Zanalyzujeme očakávané finančné toky vo vašej spoločnosti. Kvalifikovaný odhad budúcich príjmov je dôležitý aspekt celkového ocenenia spoločnosti, bez ktorého nie je možné prijať žiadne zásadné obchodné či strategické rozhodnutia.

Analýza dlhovej kapacity

Zanalyzujeme a preveríme peňažné toky vášho podnikania, identifikujeme potenciál pre dodatočne dlhové financovanie (investičného, prevádzkového, akvizičného) a odkryjeme rezervy hospodárskej spoločnosti.

Finančné plánovanie

Vypracujeme možné scenáre finančného vývoja vášho podnikania vrátane:

 • Záťažových testov
 • Optimalizácie pracovného kapitálu
 • Modelovania tržieb a nákladov
 • Zohľadnenia vplyvu zmien na finančných a kapitálových trhoch
 • Optimalizácie nákladov
 • Využitia kapitálu a nastavenia optimálneho hospodárenia spoločnosti
 • Analýzy širokého spektra rizík

Valuácia

Pripravíme komplexné ohodnotenie vašej spoločnosti, jednotlivých divízií a nových projektov pri otestovaní mnohých možných vývojových scenárov, a to nasledujúcimi metódami:

 • DCF – ocenenie na základe diskontovaných peňažných tokov
 • Metóda ocenenia na základe zrealizovaných transakcií
 • Metóda ocenenia na základe komparácie s obdobnými spoločnosťami obchodovanými na kapitálových trhoch
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/transakcne-poradenstvo/valuacia-financne-planovanie/