1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Predfinancovanie

Predfinancovanie

Potrebujete financovať realizáciu kontraktu pre odberateľa?
Predfinancovanie od Tatra banky vám poskytne finančné prostriedky na nákup a úhradu dodávateľských faktúr počas celej lehoty realizácie kontraktu s finančne silným partnerom.

Predfinancovanie exportu – zabezpecenie docasnej potreby hotovosti

Zabezpečenie dočasnej potreby hotovosti

Docasna hototovost pre firmu – monitoring zahranicneho odberatela

Monitoring zahraničného odberateľa

Predfinancovanie exportu – monitoring rizika krajiny exportu

Sledovanie celkového rizika krajiny exportu

Profesionalne poradenstvo pri poskytnuti uveru na predfinancovanie exportu

Profesionálne poradenstvo

Detaily

Potrebujete dočasne získať financie pre svoju veľkú zákazku? Ste na správnom mieste!

 • Predfinancovanie exportu, ako aj predfinancovanie projektov v rámci Slovenskej republiky od Tatra banky vám jednoducho umožní financovať jednorazové kontrakty, ako aj opakujúce sa zákazky na zaobstaranie materiálu alebo surovín.
 • Radi vám pomôžeme aj s nedostatkom likvidity počas nákupu surovín, výroby a exportu ukončenej výroby.

Zistite viac o tom, ako to funguje:

 • Predfinancovanie je krátkodobý úver, ktorý vám umožní financovať náklady na realizáciu kontraktu v mene, akú požadujete.
 • Úver bude splácaný po príchode platby od odberateľa.
 
 • Exportné predfinancovanie alebo predfinancovanie v rámci Slovenska sa uskutočňuje na báze existencie kontraktov v nami akceptovateľnom znení s bonitnými odberateľmi a na báze kvalitných platobných či zabezpečovacích inštrumentov, akými sú dokumentárny akreditív alebo banková záruka vystavená akceptovateľnou bankou.

Ako ho získať

Predfinancovanie je vhodným pomocníkom pre vašu spoločnosť, ak máte predchádzajúce skúsenosti s realizáciou podobného projektu, ako je ten, ktorý chcete financovať, a ste:

 • stavebná alebo strojárska firma, respektíve spoločnosť dodávajúca veľké investičné celky
 • spoločnosť zákazkového charakteru
 • podnik, ktorý na realizáciu kontraktu potrebuje dodatočné finančné zdroje. 

Pre vypracovanie konkrétnej ponuky na faktoring potrebujeme od vás nasledujúce dokumenty?

 1. Účtovné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia (ak nie sú zverejnené v Registri účtovných závierok) a za aktuálne uzatvorený štvrťrok.
  Ak účtujete v podvojnom účtovníctve, treba doložiť: súvahu, výkaz ziskov a strát. 
  Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve, treba doložiť: výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch.
 2. Vyplnený dotazník k finančným výkazom za aktuálne uzatvorený štvrťrok
 3. Kópiu kontraktu s odberateľom (prípadne kópiu objednávky)
 4. Cash flow k financovanému kontraktu

Následne vám stačí už len odpovedať na pár doplňujúcich otázok a ponuku na predfinancovanie vám pripravíme priamo na mieru.

K získaniu predfinacovania exportu vám stačí splniť tieto kroky
Kontakty

Oddelenie faktoringu a obchodného financovania

02/5919 1814

faktoring@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/predfinancovanie/