1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Samoobslužný terminál

Samoobslužný terminál

Umožnite svojim klientom platiť kartou neobmedzene 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Jednoduché a bezpečné platby vďaka terminálom od Tatra banky

Jednoduché a bezpečné platby

Ušetrite náklady za spracovanie prijatej hotovosti

Ušetrite náklady za spracovanie prijatej hotovosti

Možnosť bezkontaktnej platby a platby mobilným telefónom

Možnosť bezkontaktnej platby a platby mobilným telefónom

Podrobnosti

 • Samoobslužný terminál (CAT) je zariadenie, ktoré je možné zabudovať do stojanu, panelu alebo na ľubovoľné miesto vo vašej kamennej prevádzke.
 • Vďaka samoobslužnému terminálu umožníte svojim zákazníkom platbu kartou 24 hodín denne bez nutnosti asistencie obsluhy.
 • Samoobslužný terminál je potrebné si zaobstarať na vlastné náklady od zmluvného partnera banky.
 • Tatra banka v tomto prípade zabezpečuje len zúčtovanie platieb platobnými kartami.

Výhody

 • komfortný a rýchly spôsob prijímania platieb na vašich samoobslužných predajných miestach
 • na predajné miesto vybavené samoobslužným terminálom nepotrebujete personál
 • celkovú sumu peňažných prostriedkov máte pripísanú na účet vedený v Tatra banke už nasledujúci pracovný deň po uskutočnení platby
 • samoobslužné platobné terminály je možné integrovať do rôznych stojanov, napríklad tankomatov, parkovacích automatov, automatov na nápoje, atď.
 • samoobslužné terminály je možné vďaka odolnosti voči poveternostným podmienkam použiť aj v exteriéry

Akceptované karty

Samoobslužné terminály prijímajú nasledujúce platobné karty:

 • MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • VISA, VISA Electron, VPay

Podmienky na získanie

 • vlastnenie podnikateľského účtu v Tatra banke a spoločnosti registrovanej v OR SR alebo ŽR SR
 • uzatvorenie zmluvy o prijímaní platobných kariet prostredníctvom samoobslužných zariadení
 • zaobstaranie si certifikovaného zariadenia na akceptáciu platobných kariet

Pozrite sa na zoznam kariet, ktoré samoobslužný terminál akceptuje

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/prijimanie-platieb/samoobsluzny-terminal/