Menová konverzia Menová konverzia

Menová konverzia

Dohodnite si individuálne kurzy na menové konverzie a využívajte kurzové pohyby v rámci dňa vo svoj prospech.

Možnosti

V ponuke je individuálny kurz na:

  • konverziu prostriedkov medzi účtami klienta v rôznych menách
  • konverziu prostriedkov z došlej zahraničnej platby
  • nákup peňažných prostriedkov na odchádzajúcu zahraničnú platbu

Individuálny kurz vždy odráža aktuálnu situáciu na medzibankovom trhu.

Podmienky

  • minimálny objem 30 000 eur, resp. ekvivalent v inej mene
  • vysporiadanie je voliteľné od 0 do 2 dní po dohodnutí obchodu
  • možnosť vysporiadania aj bez dodávky (Non Delivery), len telefonicky
  • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets

Uzatváranie obchodov je možné telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.

Možnosť vysporiadania aj bez dodávky (tzv. Non Delivery) – len telefonicky.

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
customerd@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/menova-konverzia/