1. Business
  2. /
  3. Účty a platby
  4. /
  5. Sprievodca: ComfortPay

   

Pozrite sa, ako prebieha proces platby cez ComfortPay Nechajte sa previesť sprievodcom ComfortPay

Priebeh platby cez ComfortPay

V našom Sprievodcovi službou ComfortPay vám ukážeme ako jednoducho môžete inkasovať platby od vašich pravidelných klientov.

1

Jednoduchá a bezpečná registrácia držiteľa platobnej karty

Držiteľ karty jednorazovo zaregistruje svoju platobnú kartu jednoduchým a bezpečným spôsobom prostredníctvom platobnej brány ComfortPay, pričom sa vykoná tzv. registračná transakcia.

2

Ďalší nákup registrovaného klienta

  • Po úspešnej registrácii nie je viac potrebné, aby držiteľ karty počas doby platnosti svoje platobnej karty vykonával novú registráciu.
  • Klient svoj ďalší nákup potvrdí tlačidlom zaplatiť bez potreby zadávania údajov o platobnej karte.
3

Manažovanie platieb z vašej strany

  • Realizáciu transakcií, ich opakovanú inicializáciu, frekvenciu máte možnosť riadiť vy ako obchodník podľa vzájomnej dohody s držiteľom karty. 
  • Transakcie môžu byť inicializované kedykoľvek, napríklad v deň splatnosti mesačnej faktúry, v deň odoslania tovaru klientovi a podobne.
ComfortPay
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/priebeh-platieb-cez-comfortpay/