1. Business
 2. /
 3. Účty a platby
 4. /
 5. Obchodnícky portálTB

Obchodnícky portálTB

Hlavné výhody Obchodníckeho portáluTB

Prehľad všetkých transakcií v reálnom čase

Prehľad všetkých transakcií v reálnom čase

Interaktívne grafy s prehľadom počtu, objemu a vývoja transakcií

Interaktívne grafy s prehľadom počtu, objemu a vývoja transakcií

Detail transakcií podľa požadovaných kritérií

Detail transakcií podľa požadovaných kritérií

Rýchla a cielená komunikácia s bankou

Rýchla a cielená komunikácia s bankou

Možnosť celkového a čiastočného návratu transakcie

Možnosť celkového a čiastočného návratu transakcie

Správa jednotlivých užívateľov Obchodníckeho portálu

Správa jednotlivých užívateľov Obchodníckeho portálu

Zoznam všetkých prevádzok a POS zariadení

Zoznam všetkých prevádzok a POS zariadení

Bez poplatku

Bez poplatku

Funkcionality

Popis funkcionalít Obchodníckeho portáluTB

Domovská stránka

 • Informačný panel s prehľadom transakcií zobrazenými v grafoch.
 • Môžete si zvoliť časové obdobie (deň, týždeň, mesiac a pod.) príslušnú prevádzku, terminál, menu, typ karty, pôvod karty, spôsob platby.

Informácie o obchodníkovi, prevádzkach a termináloch

 • Základné informácie o obchodníkovi - názov obchodníka, ID obchodníka v kartovom systéme, počet prevádzok, terminálov, priemerný týždenný obrat a počet transakcií.
 • Základné informácie o prevádzkach - názov prevádzky, ID prevádzky v kartovom systéme, adresa, počet terminálov pre príslušnú prevádzku, prislúchajúci bankový účet, výška transakčných poplatkov, priemerný týždenný obrat a počet transakcií.
 • Základné informácie o termináloch - názov terminálu, ID terminálu v kartovom systéme, stav, MCC kód, adresa, dátum aktivácie, priemerný týždenný obrat a počet transakcií

Prehľad a detaily transakcií

 • Prehľad úspešných aj neúspešných transakcií v reálnom čase.
 • Možnosť rýchleho vyhľadania transakcií podľa variabilného symbolu/ E2E referencie.
 • Možnosť filtrovať transakcie podľa dátumu, terminál ID, čísla karty, stavu a typu transakcie, sumy, VS/E2E, autorizačného kódu.
 • Export transakcií do XLS.

Návrat transakcie

 • Môžete zrealizovať plný alebo čiastočný návrat transakcie.
 • Plný návrat transakcií je možné realizovať aj ako hromadnú operáciu, a to označením príslušných položiek.

Správy

 • Pomocou tlačidla Vytvoriť správu sa spustí písanie správy vo formulári, v ktorom systém ponúka preddefinované hodnoty (názov obchodníka, ID obchodníka, kontaktný mail na obchodníka).

Reporty

 • Na obrazovke Reporty si môžete vytvoriť štatistické reporty a následne exportovať do súboru XLS.
 • Report obsahuje informácie – napr. Názov prevádzky, ID Prevádzky, ID Terminálu, dátum transakcie, počet a objem transakcií, mena, výška zúčtovanej celkovej provízie, ako aj interchange fee, scheme fee a bank fee.

Administrácia používateľov

 • Prideľujete a spravujete vlastných používateľov, užívateľské role - prezeranie transakcií, alebo aktívne operácie (návrat transakcie).
 • Prideľujete alebo odoberáte prístup pre všetky prevádzky, alebo len konkrétnu prevádzku.

Prvé prihlásenie do aplikácie Obchodnícky portálTB:

Používateľovi je udelený prístup do aplikácie, v rámci ktorého obdrží uvítací e-mail.

 • Používateľ klikne na tlačidlo Pokračovať na 1. prihlásenie v prijatom uvítacom e-maile.
 • Zobrazí sa stránka Obchodnícky portálTB, kde si používateľ nastaví vlastné heslo.
 • Na ďalšej obrazovke je používateľ vyzvaný prostredníctvom nascanovania QR kódu k inštalácii autentifikačnej aplikácie vo svojom smartfóne (Google Authenticator).
 • Obchodnícky portálTB na ďalšej obrazovke zobrazí QR kód, ktorý používateľ nascanuje v autentifikačnej aplikácii v smartfóne. Takto si používateľ nastaví svoj účet v autentifikačnej aplikácii a prepojí ho s Obchodníckym portálom.
 • Ako posledný krok bude používateľ vyzvaný na zadanie OTP (6-miestny čiselný kód) vygenerovaného v autentifikačnej aplikácii v smartfóne.

Pripravili sme pre vás aj prehľadnú pomôcku a video návod pre Obchodnícky portálTB.

Mám záujem o Obchodnícky portál

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/prijimanie-platieb/obchodnicky-portal/