Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:29

Strednodobé a dlhodobé exportné financovania

Zabezpečte si financovanie vývozu investičných celkov, zariadení a technológii
formou dodávateľských a odberateľských úverov poistených Eximbankou SR.

 • prijatie platby bezprostredne po dodávke tovaru
 • bez rizika z nezaplatenia pohľadávky
 • úverovým dlžníkom je importér

 

Výhody

Výhody

 • prijatie platby bezprostredne po dodávke tovaru
 • nenesiete riziko z nezaplatenia pohľadávky - úver je poskytovaný bankou exportéra banke importéra alebo priamo importérovi
 • úver nezaťažuje vašu súvahu, pretože úverovým dlžníkom sa stáva importér, resp. banka importéra
 • nižšie úrokové náklady v porovnaní s úvermi poskytovanými v niektorých odberateľských krajinách
Detaily

Detaily

Tento spôsob financovania je výhodný predovšetkým pre vývoz investičných celkov, strojových zariadení alebo technológií vo veľkých objemoch s dlhšou lehotou splatnosti. Najmä do krajín, v ktorých banka odberateľa nie je schopná alebo má problém získať finančné zdroje na financovanie odberateľa alebo, ak chce exportér zabezpečiť financovanie pre svojho odberateľa.

 • strednodobé a dlhodobé exportné financovanie („buyer's credit") je financovanie formou dodávateľských a odberateľských úverov poistených Eximbankou SR, ktorá poskytuje poistenie úverov proti komerčným a politickým rizikám.
 • poistiť možno odberateľský úver poskytnutý bankou exportéra priamo zahraničnému odberateľovi alebo priamo jeho banke. Najčastejšie používanou formou financovania je tzv. "buyer's credit".
 • vývozný odberateľský úver možno poskytnúť v rámci komplexného financovania daného kontraktu vrátane predfinancovania výroby exportného tovaru a poskytnutia záruk
 • ide o dlhodobú prípravu kontraktov medzi importérom a exportérom a takýto druh financovania je nutné v dostatočnom časovom predstihu (približne 3 - 6 mesiacov) konzultovať s bankou.

 

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

 • 15 % z hodnoty kontraktu musí zahraničný kupujúci zaplatiť vývozcovi formou predplatby (pred poskytnutím úveru)
 • úverové obdobie alebo splácanie úveru musí byť dlhšie ako 1 rok
 • časť kontraktu financovaná formou úveru môže byť pokrytá maximálne do výšky 85 % z celkovej hodnoty
 • z celkovej hodnoty vývozu musí podiel dodávok slovenského pôvodu predstavovať minimálne 50 %

Predfinancovanie exportu

Získajte finančné prostriedky na financovanie jednorazovej zákazky.

Viac

Financovanie investícii v zahraničí s poistením

Poistenie investícií v zahraničí.

Viac

Financovanie nákupu technológie s bankovou zárukou Eximbanky SR

Modernizujete a zefektívňujete výrobu pomocou novej technológie?

Viac

Kde nás nájdete

Adresa