Menové opcie a stratégie Menové opcie a stratégie
 1. Business
 2. /
 3. Finančné trhy
 4. /
 5. Menové opcie a stratégie

Menové opcie a stratégie

Menová opcia predstavuje právo kúpiť (Call) alebo predať (Put) jednu menu voči druhej v presne určený deň v budúcnosti za vopred dohodnutý kurz. Za kúpu opcie sa platí prémia, za predaj opcie klient dostáva prémiu.

Možnosti

V ponuke sú tieto možnosti:

 • zaistenie sa voči kurzovému riziku investovaním do kúpy opcií
 • majiteľ opcie má možnosť voľby, t.j. môže požadovať splnenie obchodu alebo od neho ustúpiť
 • vhodnou kombináciou menových opcií je možné dosiahnuť beznákladové menové zaistenie (Hedging)

Porovnanie

Kúpená opcia Forward
minimálny objem 50 000 EUR minimálny objem 30 000 EUR
právo kúpiť /  predať 1 menu voči druhej povinnosť kúpiť /  predať 1 menu voči druhej
nutné zaplatiť prémiu žiadne vstupné náklady
klient si sám zvolí realizačný kurz (Strike) kurz stanoví výpočtom klientsky dealer
flexibilný hedgingový nástroj s množstvom variácií jednoduchý hedgingový nástroj

Podmienky

Podmienky na získanie:

 • minimálny objem 50 000 EUR
 • vysporiadanie do 1 roka
 • uzatváranie obchodov telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.
 • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets

Základné pojmy

Prečítajte si aj detailný opis finančných nástrojov a rizík s nimi spojenými.

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
[email protected]

Súvisiace odkazy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/menove-opcie-strategie/