Forward Forward
  1. Business
  2. /
  3. Finančné trhy
  4. /
  5. Forward

Forward

Zafixujte si individuálny kurz na budúcu konverziu peňažných prostriedkov a minimalizujte svoje kurzové riziko (Hedging).

Možnosti

V ponuke sú tieto možnosti:

  • Forward: dohodnutý fixný výmenný kurz na presný deň
  • Forward s plávajúcou maturitou (Floating Forward): dohodnutý fixný výmenný kurz na určité obdobie, poskytuje väčšiu voľnosť pri plánovaní peňažných tokov

Forwardový kurz vždy odráža aktuálnu situáciu na medzibankovom trhu.

Podmienky

Podmienky na získanie na získanie Forwardu:

  • minimálny objem 30 000EUR, resp. ekvivalent v inej mene
  • vysporiadanie je voliteľné od 3 do 365 dní od dohodnutia obchodu
  • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets

Uzatváranie obchodov je možné telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.

Základné pojmy

Prečítajte si aj detailný opis finančných nástrojov a rizík s nimi spojenými.

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
[email protected]

Súvisiace odkazy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/forward/