Forward Forward

Forward

Zafixujte si individuálny kurz na budúcu konverziu peňažných prostriedkov a minimalizujte svoje kurzové riziko (Hedging).

Možnosti

V ponuke sú tieto možnosti:

  • Forward: dohodnutý fixný výmenný kurz na presný deň
  • Forward s plávajúcou maturitou (Floating Forward): dohodnutý fixný výmenný kurz na určité obdobie, poskytuje väčšiu voľnosť pri plánovaní peňažných tokov
  • Forward bez fyzickej dodávky (Non Delivery Forward): v deň splatnosti forwardu neprebehne reálna konverzia, vyrovná sa len rozdiel medzi dohodnutým a aktuálnym výmenným kurzom a zisk, strata sa zúčtuje na zvolenom bežnom účte

Forwardový kurz vždy odráža aktuálnu situáciu na medzibankovom trhu.

Podmienky

Podmienky na získanie na získanie Forwardu:

  • minimálny objem 30 000 eur, resp. ekvivalent v inej mene
  • vysporiadanie je voliteľné od 3 do 365 dní od dohodnutia obchodu
  • možnosť vysporiadania aj bez dodávky (Non Delivery)
  • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets

Uzatváranie obchodov je možné telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.

Základné pojmy

Pre detailný opis finančných nástrojov a rizík s nimi
spojenými kliknite sem.

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
customerd@tatrabanka.sk

Súvisiace odkazy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/forward/