Pomoc Ukrajine Pomoc Ukrajine

Tatra banka prináša balík opatrení na pomoc ukrajinským občanom

Aktuálna situácia na území nášho suseda nás hlboko zasiahla. Upravujeme bankové služby a ich podmienky tak, aby sme v maximálnej možnej miere pomohli občanom z Ukrajiny. Chceme im uľahčiť príchod do našej krajiny a zmierniť tak aspoň čiastočne ich ťažkú situáciu.

Pomáhame v týchto oblastiach:

Zjednodušené bankové služby pre ukrajinských občanov:

  • nastavili sme zrýchlený a zjednodušený proces otvorenia účtu (ukrajinskí občania si môžu otvoriť účet v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, k otvoreniu účtu stačí predložiť iba potvrdenie o tolerovanom pobyte a doklad obsahujúci fotografiu, meno, priezvisko, dátum narodenia, informáciu o trvalom pobyte a štátnej príslušnosti)
  • poskytujeme bezplatné vedenie existujúcich aj nových bežných účtov,
  • výbery z našej siete bankomatov sú bez poplatkov,
  • vypli sme poplatky za všetky zahraničné prevody smerované na Ukrajinu – týka sa to všetkých našich klientov a všetkých prevodov z účtov vedených u nás,
  • do pohraničnej oblasti boli nainštalované 4 bankomaty,
  • pobočky v prihraničných oblastiach posilňujeme o ukrajinsky hovoriaci personál, ktorý bude klientom pomáhať s obsluhou bankomatu a základnými službami,
  • ukrajinským občanom sú plne dostupné naše služby, ktoré im zabezpečujú prístup k finančným prostriedkom, čiže najmä platby kartou a výbery z bankomatov, ktoré fungujú v plnom rozsahu aj pre klientov s účtami vedenými v ukrajinských bankách v lokálnej mene.
  • Kontaktné centrum DIALOG Live je dostupné aj v ukrajinskom jazyku. Ak sa k nám na linku dovolá klient, ktorý komunikuje iba v ukrajinskom jazyku, náš operátor pripojí do hovoru aj tlmočníka. Ukrajinskí občania sa tak jednoducho dostanú k plnohodnotným informáciám o bankových produktoch a službách.

Zámena hrivien za eurá 

Veľmi nás teší, že na vybraných výmenných miestach majú ukrajinskí občania možnosť zameniť hrivny za eurá.

  • zamieňame bankovky v hodnote 20, 50, 100, 200, 500 a 1 000 UAH
  • akceptujeme platný ukrajinský medzinárodný cestovný pas

Vybrané výmenné miesta: 

Všetky výmenné miesta fungujú v pracovné dni od 9:00 do 15:00. 

V prípade otázok vám poradíme aj v ukrajinskom jazyku na linke DIALOG Live *1100.

Aktuálny platný kurz z . 04. 2022 o 09:00 pre ukrajinskú hrivnu je: , UAH za 1 EUR pre valuty nákup.

Zdravotná starostlivosť

Náš partner diagnose.me pripravil zdravotnú podporu pre ukrajinských občanov.

Spustil telefonickú Linku Zdravia pre Ukrajinu na čísle +421 2 21025075 aj s ukrajinsky hovoriacimi operátormi. Zabezpečuje tiež tlmočenie pri zdravotných konzultáciách so špecialistami a spoluprácu s klinikami, ktoré ponúkajú lieky na predpis a bezplatné odborné vyšetrenie.

Na webe ua.diagnose.me, ktorý je dostupný aj v ukrajinskom jazyku, sú informácie o tom, kde a ako môžu ukrajinskí občania získať zdravotnú starostlivosť na Slovensku - kartička poistenca, prístup k lekárom, liekom a pod.  Pripravuje sa tiež psychologická pomoc v ukrajinskom jazyku.

Humanitárna pomoc

Vyčlenili sme približne 100 000 EUR na humanitárnu pomoc. Aktuálne sa snažíme uľahčiť situáciu našim ukrajinským susedom v najväčšej možnej miere - ponúkame ubytovanie, dopravu, jedlo a čokoľvek, čo je aktuálne potrebné pre ľudí, ktorí utekajú do bezpečia.

Pripájame sa tak k obrovskej vlne solidarity a spolupatričnosti so všetkými Ukrajincami. Veríme, že sa nám podarí čo najviac uľahčiť ich príchod do našej krajiny.

Naši kolegovia z Tatra banky a Raiffeisen banky zabezpečovali pomoc priamo na hraniciach nielen kolegom z ukrajinskej Raiffeisen banky, ale všetkým ukrajinským občanom, ktorí ju potrebovali –  viac ako 200 zamestnancov banky sa aktívne prihlásilo a stále neváhajú poskytnúť svoju energiu a čas na pomoc.

V prípade akýchkoľvek informácii nás neváhajte kontaktovať:

Zavolajte na *1100

Z pevnej linky volajte na číslo: 0800 00 1100

Zo zahraničia použite číslo: +421 2/5919 1000

Adresa elektronickej pošty: tatrabanka@tatrabanka.sk

Online chatbot Adam dostupný nonstop

Adresy pobočiek a bankomatov

 

Často kladené otázky

--- WJdocId-62006 ---
--- WJdocId-62007 ---
--- WJdocId-62008 ---
--- WJdocId-62009 ---
--- WJdocId-62010 ---
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/premodruplanetuvmieri/