Pomoc Ukrajine Pomoc Ukrajine

Tatra banka prináša balík opatrení na pomoc ukrajinským občanom

Aktuálna situácia na území nášho suseda nás hlboko zasiahla. Upravujeme bankové služby a ich podmienky tak, aby sme v maximálnej možnej miere pomohli občanom z Ukrajiny. Chceme im uľahčiť príchod do našej krajiny a zmierniť tak aspoň čiastočne ich ťažkú situáciu.

Pomáhame v týchto oblastiach:

Zjednodušené bankové služby pre ukrajinských občanov:

  • nastavili sme zrýchlený a zjednodušený proces otvorenia účtu (ukrajinskí občania si môžu otvoriť účet v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, k otvoreniu účtu stačí predložiť iba potvrdenie o tolerovanom pobyte a doklad obsahujúci fotografiu, meno, priezvisko, dátum narodenia, informáciu o trvalom pobyte a štátnej príslušnosti)
  • poskytujeme bezplatné vedenie existujúcich aj nových bežných účtov,
  • výbery z našej siete bankomatov sú bez poplatkov,
  • vypli sme poplatky za všetky zahraničné prevody smerované na Ukrajinu – týka sa to všetkých našich klientov a všetkých prevodov z účtov vedených u nás,
  • ukrajinským občanom sú plne dostupné naše služby, ktoré im zabezpečujú prístup k finančným prostriedkom, čiže najmä platby kartou a výbery z bankomatov, ktoré fungujú v plnom rozsahu aj pre klientov s účtami vedenými v ukrajinských bankách v lokálnej mene.

Zámena hrivien za eurá

Od 25. júla sa pozastavuje zámena hrivien
Národná banka Ukrajiny informovala, že od 25. júla 2022 ruší povolenie udelené ukrajinským komerčným bankám na nákup hrivien v hotovosti od zahraničných finančných inštitúcií. 
Tatra banka zabezpečovala zámenu hrivien za eurá prostredníctvom Raiffeisen bank Ukraine, a preto na základe tohto rozhodnutia musí pristúpiť od 25. júla 2022 k pozastaveniu zámeny hrivien na všetkých svojich výmenných miestach.
Platby kartami na území Slovenska môžu občania Ukrajiny realizovať aj naďalej v limitoch stanovených Národnou bankou Ukrajiny. Znenie rozhodnutia Národnej banky Ukrajiny je dostupné na jej webovej stránke.

Zdravotná starostlivosť

Náš partner diagnose.me pripravil zdravotnú podporu pre ukrajinských občanov.

Spustil telefonickú Linku Zdravia pre Ukrajinu na čísle +421 2 21025075 aj s ukrajinsky hovoriacimi operátormi. Zabezpečuje tiež tlmočenie pri zdravotných konzultáciách so špecialistami a spoluprácu s klinikami, ktoré ponúkajú lieky na predpis a bezplatné odborné vyšetrenie.

Na webe ua.diagnose.me, ktorý je dostupný aj v ukrajinskom jazyku, sú informácie o tom, kde a ako môžu ukrajinskí občania získať zdravotnú starostlivosť na Slovensku - kartička poistenca, prístup k lekárom, liekom a pod.  Pripravuje sa tiež psychologická pomoc v ukrajinskom jazyku.

Humanitárna pomoc

Vyčlenili sme približne 100 000 EUR na humanitárnu pomoc. Aktuálne sa snažíme uľahčiť situáciu našim ukrajinským susedom v najväčšej možnej miere - ponúkame ubytovanie, dopravu, jedlo a čokoľvek, čo je aktuálne potrebné pre ľudí, ktorí utekajú do bezpečia.

Pripájame sa tak k obrovskej vlne solidarity a spolupatričnosti so všetkými Ukrajincami. Veríme, že sa nám podarí čo najviac uľahčiť ich príchod do našej krajiny.

Naši kolegovia z Tatra banky a Raiffeisen banky zabezpečovali pomoc priamo na hraniciach nielen kolegom z ukrajinskej Raiffeisen banky, ale všetkým ukrajinským občanom, ktorí ju potrebovali –  viac ako 200 zamestnancov banky sa aktívne prihlásilo a stále neváhajú poskytnúť svoju energiu a čas na pomoc.

V prípade akýchkoľvek informácii nás neváhajte kontaktovať:

Zavolajte na *1100

Z pevnej linky volajte na číslo: 0800 00 1100

Zo zahraničia použite číslo: +421 2/5919 1000

Adresa elektronickej pošty: tatrabanka@tatrabanka.sk

Online chatbot Adam dostupný nonstop

Adresy pobočiek a bankomatov

 

Často kladené otázky

--- WJdocId-62006 ---
--- WJdocId-62007 ---
--- WJdocId-62008 ---
--- WJdocId-62009 ---
--- WJdocId-62010 ---
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/premodruplanetuvmieri/