Úrokové opcie a stratégie Úrokové opcie a stratégie
 1. Business
 2. /
 3. Finančné trhy
 4. /
 5. Úrokové opcie a stratégie

Úrokové opcie a stratégie

Plávajúca úroková sadzba s ohraničením proti nárastu (CAP) dáva klientovi možnosť, stanoviť si maximálnu úroveň úrokovej sadzby.

Možnosti

 • využitie je možné pri úveroch
 • dochádza len k vyrovnávacej platbe referenčnou a dohodnutou úrokovou sadzbou
 • potrebné účtovanie ako o deriváte
 • klient za opciu vopred zaplatí banke tzv. prémiu

Plávajúca úroková sadzba s ohraničením proti poklesu (FLOOR) dáva klientovi možnosť, stanoviť si minimálnu úroveň úrokovej sadzby na svoju dlhodobú investíciu.

Úrokový COLLAR

 • beznákladové riešenie zabezpečenia si minimálnej a maximálnej úrokovej sadzby
 • možnosť participácie na prípadnom poklese úrokových sadzieb (pri úvere)

Pre detailný opis finančných nástrojov a rizík s nimi
spojenými kliknite sem.

Kontaktujte oddelenie klientov capital markets

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
[email protected]

Súvisiace odkazy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/urokove-opcie-strategie/