1. Business
  2. /
  3. Úvery a financovanie
  4. /
  5. Úvery so zárukami

Úvery so zárukami štátu a európskych fondov

Pozrite si našu aktuálnu ponuku špecializovaných programov financovania firiem a podnikateľov. Súčasťou financovania je aj krytie rizika neschopnosti splácať záväzky voči banke v existenčne náročných podnikateľských a trhových situáciách.
Ponuka úverov:
Aktuálne sa v našej ponuke nenachádzajú žiadne špecializované programy.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/uvery-so-zarukami/