Štruktúrované vklady Štruktúrované vklady

Štruktúrované vklady Tatra Premium Deposit

Vklady, ktoré vám ponúknu vyššie zhodnotenie prostriedkov vďaka výnosu naviazanému na vývoj podkladového aktíva.

TPD

Tatra Premium Deposit je vhodný pre klientov, ktorí:

 • požadujú nadpriemerné zhodnotenie
 • garantovaný úrokový výnos
 • akceptujú riziko, že vklad bude vyplatený v inej než pôvodnej mene vkladu

 

TPD EKI

Tatra Premium Deposit EKI je vhodný pre klientov, ktorí:

 • požadujú nadpriemerné zhodnotenie
 • garantovaný úrokový výnos
 • akceptujú riziko, že vklad bude vyplatený v inej než pôvodnej mene vkladu
 • konzervatívnejší produkt ako TPD vďaka zakomponovanej podmienke (bariére)

 

TPD Plus

Tatra Premium Deposit PLUS je vhodný pre klientov, ktorí:

 • požadujú nadpriemerné zhodnotenie
 • garantovaný úrokový výnos
 • možnosť bonusového výnosu po splnení podmienky
 • akceptujú riziko, že vklad bude vyplatený v inej než pôvodnej mene vkladu

 

Podmienky

Podmienky na získanie:

 • podpísaná príslušná zmluva s Oddelením klientov Capital Markets
 • minimálny objem 100 000 eur, resp. ekvivalent v inej mene
 • uzatváranie obchodov telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.

Pre detailný opis finančných nástrojov a rizík s nimi
spojenými kliknite sem.

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
customerd@tatrabanka.sk

Súvisiace odkazy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/strukturovane-vklady/