1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie

Prvý úver pre rozvoj vášho podnikania

Podnikáte viac ako 9 mesiacov a máte podané aspoň jedno daňové priznanie?
Požiadajte o podnikateľský úver BusinessÚverTB Expres so zjednodušeným vybavením a napredujte vo vašom podnikaní.

Vybavíte online

Vybavíte online

Už od 9 mesiacov podnikania

Už od 9 mesiacov podnikania

Minimum potrebných dokladov

Minimum potrebných dokladov

Jednoduché a rýchle vybavenie

Jednoduché a rýchle vybavenie

Výhody podnikateľského úveru na rozvoj vášho podnikania

 • Dostupný pre súčasných aj nových klientov
 • Možnosť financovať akékoľvek investičné a prevádzkové potreby
 • Minimum potrebných dokladov a expresné schválenie
 • Zabezpečenie je iba formou dohody o ručení
 • Komplexné poradenstvo v pobočkách a cez DIALOG Live
 • Možnosť dojednať si poistenie kľúčovej osoby od UNIQA poisťovne alebo poistenie Moje podnikanie od Allianz poisťovne.

Detaily

 • Forma úveru: kontokorentný úver na 12 mesiacov alebo splátkový úver na obdobie 1 až 6 rokov
 • Úver je vhodný pre podnikateľov s viac ako 9-mesačnou históriou podnikaniafinančnými výkazmi za posledný ukončený rok
 • Podnikateľ nemôže mať súčasne iný biznis úver od Tatra banky alebo kreditnú kartu s rámcom vyšším ako 1 500 EUR

Výška úveru závisí od dĺžky podnikateľskej činnosti

Dĺžka existencie podnikania Maximálna možná výška financovania
Menej ako 12 mesiacov Do 5 000 EUR  
Menej ako 21 mesiacov a podané 1 daňové priznanie Do 25 000 EUR  
21 mesiacov a viac a podané aspoň 2 daňové priznania Do 50 000 EUR  

Kde získať úver pre rozvoj vášho podnikania

Úver na rozvoj vášho podnikania vybavíte online, telefonicky alebo v pobočke:

Online

Zadajte vaše IČO a zobrazíme vám možnosti online financovania

Vybaviť online

Online

DIALOG Live

Nechajte nám svoj kontakt a my vám zavoláme.
 

Zavolajte mi

DIALOG Live

Pobočky

Dohodnite si osobné stretnutie vo vami zvolenej pobočke.

Zoznam pobočiek

Pobočky Tatra banky

Potrebné doklady

 • Identifikačný doklad fyzickej osoby
 • Doklady preukazujúce podnikateľskú činnosť (napr. výpis z príslušného registra)
 • Finančné výkazy za jedno, resp. dve posledné ukončené účtovné obdobia spolu s daňovým priznaním, ak nie sú zverejnené v registri účtovných závierok
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania, ak nie sú finančné výkazy zverejnené v registri účtovných závierok
 • Dodatočné doloženie potrebných dokladov závisí od typu konkrétneho žiadateľa a spôsobu spracovania požiadavky

Čo je splátkový úver?

 • Splátkový úver je podnikateľský úver, ktorý je vhodný na financovanie investičných zámerov
 • Rýchle čerpanie úveru je realizované priamo na firemný účet.
 • Úver budete splácať v rovnomerných mesačných splátkach počas dohodnutej doby, pričom úrok platíte vždy iba z aktuálne zostávajúcej nesplatenej časti úveru.

V závislosti od splatnosti úveru si viete zvoliť vyhovujúcu výšku mesačných splátok. 

Tip pre vás

Chcete získať rýchlu informáciu o možnostiach financovania pre vás? Stačí uviesť vaše ročné príjmy.

Financovanie pre vás

Čo je kontokorentný úver?

 • Kontokorentný úver je podnikateľský úver, ktorý je vhodný na financovanie prevádzkových potrieb alebo preklenutie krátkodobého nedostatku financií.
 • Poskytovaný je formou prečerpania na firemnom účte na dobu 12 mesiacov s možnosťou opakovaného a automatického predlžovania.
 • Ak prostriedky nečerpáte, úroky neplatíte. Úrok pri kontokorentnom úvere platíte len zo sumy, ktorú čerpáte, nie z celkového úverového rámca, ktorý vám bol poskytnutý.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/prvy-uver-rozvoj-vasho-podnikania/