/
 1. hypo-sprievodca

Sprievodca hypotékou

 Splniť si sen o novom bývaní môže byť jednoduchšie, ako ste si mysleli. Prečítajte si náš 6-krokový návod a presvedčte sa sami.

 

Konzultácia

Prvým krokom k získaniu hypotéky (úveru na bývanie) je konzultácia. Zvoliť si môžete:

 • online stretnutie cez službu DIALOG Live na čísle *1100 alebo
 • osobnú návštevu v pobočke Tatra banky.

Nezáväznú ponuku úveru dostanete už na prvom stretnutí. Ponuka je platná 30 dní, počas ktorých sa môžete rozhodnúť, čo ďalej

Žiadosť

Ak vám vyhovujú parametre a podmienky, podajte žiadosť o úver u hypotekárneho bankára.

Doklady potrebné k žiadosti o úver:

 • doklady totožnosti žiadateľov
 • doklady o príjme žiadateľov (napríklad v prípade príjmu z podnikania alebo príjmu zo zahraničia)
 • doklady k účelu úveru (napríklad kúpna zmluva, stavebné povolenie alebo položkový rozpočet pri výstavbe; tieto doklady nie sú potrebné pri Americkej hypotékeTB)
 • doklady k zakladanej nehnuteľnosti (najmä znalecký posudok)

Čo sa týka znaleckého posudkupotrebné je priniesť 1x originál dokumentu. Ten nesmie byť starší ako jeden rok (v prípade refinančného úveru je možné akceptovať aj starší znalecký posudok, nie však viac ako 7-ročný).

Tip: Znalca vybavíme za vás

Ak zakladáte byt, dajte si ho ohodnotiť cez Tatra banku.Ohodnotenie zabezpečíme za poplatok 150 EUR (za jednu nehnuteľnosť).

Schvaľovanie

Schvaľovanie žiadosti o úver je individuálne a výsledok závisí od viacerých faktorov. Pri schvaľovaní sa prihliada na vašu schopnosť splácať úver ako aj na hodnotu zakladanej nehnuteľnosti.

Tip: Sledujte stav vašej žiadosti

Aktivujte si mobilnú aplikáciu Tatra banka a stav spracovania vašej žiadosti o hypotéku môžete sledovať online v detaile produktu.

O výsledku vás bude informovať hypotekárny bankár. Ak ste klientom Tatra banky a máte aktivovanú mobilnú aplikáciu Tatra banka, príde vám aj push notifikácia.

Po schválení úveru vám pripravíme zmluvnú dokumentáciu, ktorú si budete môcť ešte pred podpisom preštudovať.

Podmienky uvedené v návrhu vám garantujeme 30 dní.

Podpis zmluvy

Máte viacero možností, ako podpísať hypotekárnu zmluvu:

 • v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky bez poplatku,
 • pred notárom s poplatkom,
 • na matrike s poplatkom.

Ak sa aj rozhodnete pre podpis pred notárom alebo na matrike, vždy je potrebné zmluvu priniesť naspäť do pobočky. Hypotekárny bankár dokument skontroluje a zabezpečí podpis za banku.

Čerpanie

Na čerpanie úveru vám stačí už len:

 • navštíviť katastrálny odbor príslušného okresného úradu, kde odnesiete všetky potrebné doklady a zaplatíte poplatok za návrh na vklad,
 • priniesť do banky jeden originál návrhu na vklad záložného práva (musí byť potvrdený katastrom),
 • zabezpečiť poistenie zakladanej nehnuteľnosti, ktoré je pri hypotéke povinné, a priniesť do banky poisťovňou potvrdené tlačivo Potvrdenie prijatia oznámenia o vzniku záložného práva,
 • splniť ostatné individuálne podmienky čerpania úveru uvedené v úverovej zmluve,
 • požiadať v banke o čerpanie úveru.

Doklady potrebné pre kataster:

 • 2x návrh na vklad záložného práva
 • 2x zmluva o záložnom práve
 • kópia plnomocenstva za banku
 • iné doklady uvedené ako príloha k zmluve o záložnom práve

Počas obdobia, kedy postupne čerpáte hypotéku, platíte banke len úroky za vyčerpanú časť.

Po dočerpaní celého úveru začnete platiť mesačnú anuitnú splátku, ktorá sa skladá z úrokov a istiny.

Tip: Šetrite svoj čas

Nechajte návštevu katastra na nás. Služba je spoplatnená vo výške 30 EUR (za jednu návštevu katastra).

Rovnako vám vieme pomôcť s poistením. Poistenie nehnuteľnosti od poisťovne UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu vám sprostredkujeme priamo v našej pobočke alebo telefonicky cez službu DIALOG Live.

Zmeny

Nezabudnite ani na podmienky po čerpaní úveru. Čo presne je potrebné do banky doručiť, nájdete v zozname dokladov, ktorý je súčasťou vašej úverovej dokumentácie.

Svoj úver budete splácať v mesačných anuitných splátkach. Počas obdobia fixácie sa vaša splátka nebude meniť.

V priebehu splácania môžete požiadať o niektoré zmeny. Sú to napríklad:

 • zmena dňa splátky
 • zmena účtu splácania
 • zmena doby fixácie úrokovej sadzby
 • zmena pôvodne založenej nehnuteľnosti na inú
 • zmena spoludlžníka

Máte tiež možnosť realizovať mimoriadne splátky.

Tip: Požiadajte o zmeny online

Stiahnite si aplikáciu Tatra banka do svojho mobilu a požiadajte o zmenu dňa splátky, zmenu účtu splácania alebo zmenu doby fixácie úrokovej sadzby pohodlne online.

Pozrite si návod
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/juraj/hptk/