1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Ochrana proti praniu špinavých peňazí

Ochrana proti praniu špinavých peňazí

Koncepcia ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

S cieľom zabrániť zneužitiu banky a jej dcérskych spoločností pre účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu sa vydáva nasledovná Koncepcia ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany rešpektuje uznávané medzinárodné štandardy, predpisy platné v EÚ, zákony Slovenskej republiky ako aj podzákonné normy platné v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Obsahuje základné princípy, ktoré banka uplatňuje ako vo vzťahu ku klientom, tak aj vo vzťahu k vlastným zamestnancom s cieľom zabrániť jej zneužitiu na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/ochrana-proti-praniu-spinavych-penazi/