1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Plné moci

Splnomocnenia


--- WJdocId-44488 ---

Na plnej moci musí byť úradne overený podpis splnomocniteľa.

Plná moc nie je určená na disponovanie s účtom maloletého.


--- WJdocId-44491 ---

Na plnej moci musí byť úradne overený podpis splnomocniteľa.

--- WJdocId-57349 ---

Na plnej moci musí byť úradne overený podpis splnomocniteľa

--- WJdocId-44493 ---

Na plnej moci musí byť úradne overený podpis splnomocniteľa.

--- WJdocId-44495 ---

Na plnej moci musí byť úradne overený podpis splnomocniteľa.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/plne-moci/