1. O banke
 2. /
 3. Dôležité dokumenty
 4. /
 5. Pravidlá správania sa RBI Group

Pravidlá správania sa RBI Group

Raiffeisen Bank International AG (RBI) je súčasťou rakúskej skupiny bánk Raiffeisen. Základné princípy, ktorými sa táto skupina riadi, sú odvodené od myšlienok F. W. Raiffeisena, podľa ktorého by všetky ekonomické aktivity mali smerovať ku spoločenskej solidarite a svojpomoci, ako aj ku udržateľnosti.

Pravidlá správania sa RBI Group definujú hlavné hodnoty našej banky a stanovujú základ firemnej kultúry, ktorý je v súlade so zákonom a orientuje sa na etické princípy. Zabezpečuje, aby bolo naše správanie pri vykonávaní obchodnej činnosti a v záležitostiach etiky v súlade s najvyššími štandardami, ktoré sú založené na nasledujúcich hodnotách:

 • orientácia na zákazníka
 • profesionalizmus
 • kvalita
 • vzájomná úcta
 • iniciatíva
 • tímová práca
 • integrita 

Pravidlá správania sa RBI Group

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/pravidla-spravania-rbi-group/