Tlačivá a doklady

Všetky doklady si môžete stiahnuť v PDF formáte: 

Potvrdenia o výške príjmu zo závislej činnosti

Potvrdenie o výške príjmu z podnikateľskej činnosti

Potvrdenie o výške príjmu z podnikateľskej činnosti vám vystaví príslušný Daňový úrad po predložení žiadosti o vystavenie predmetného potvrdenia.

Iné tlačivá

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/tlaciva-doklady/