1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Tlačivá a doklady

Tlačivá a doklady

Všetky doklady si môžete stiahnuť v PDF formáte:

Potvrdenia o výške príjmu zo závislej činnosti

Potvrdenie o výške príjmu z podnikateľskej činnosti

Potvrdenie o výške príjmu z podnikateľskej činnosti vám vystaví príslušný Daňový úrad po predložení žiadosti o vystavenie predmetného potvrdenia.

Iné tlačivá


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/tlaciva-doklady/