1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Finančné správy spoločnosti

Finančné správy spoločnosti

Dokumenty sú uverejnené v XHTML a PDF tvare. Acrobat Reader je bezplatne k dispozícii na stránkach Adobe.

Ročná finančná správa za rok 2022 - ESEF

Ročná finančná správa za rok 2021 - ESEF

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/financne-spravy-spolocnosti/