1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Individuálne účtovné závierky

Individuálne účtovné závierky

Individuálne účtovné závierky su uložené v registri účtovných závierok v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2024 PDF, 1868 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2023 PDF, 1959 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. septembru 2023 PDF, 0 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. júnu 2023 PDF, 2113 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2023 PDF, 2108 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2022 PDF, 1872 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. septembru 2022 PDF, 2222 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. júnu 2022 PDF, 2217 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2022 PDF, 2216 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2021 PDF, 2566 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. septembru 2021 PDF, 2285 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. júnu 2021 PDF, 2231 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2021 PDF, 2198 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2020 PDF, 2419 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. septembru 2020 PDF, 1647 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. júnu 2020 PDF, 2091 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2020 PDF, 2003 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2019 PDF, 2328 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2018 PDF, 2281 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2017 PDF, 1679 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2016 PDF, 1753 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2015 PDF, 3626 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2014 PDF, 1473 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2013 PDF, 1579 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2012 PDF, 1611 KB
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2011 PDF, 1949 KB

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/individualne-uctovne-zavierky/