1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Konsolidované účtovné závierky

Konsolidované účtovné závierky

Konsolidované účtovné závierky su uložené v registri účtovných závierok v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/konsolidovane-uctovne-zavierky/