1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Konsolidované účtovné závierky

Konsolidované účtovné závierky

Konsolidované účtovné závierky su uložené v registri účtovných závierok v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2023 PDF, 2463 KB
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. septembru 2023 PDF, 2186 KB
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2023 PDF, 0 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2022 PDF, 0 KB
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. septembru 2022 PDF, 2233 KB
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2022 PDF, 0 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2021 PDF, 2671 KB
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2021 PDF, 2256 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2020 PDF, 2604 KB
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2020 PDF, 1836 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2019 PDF, 2495 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2018 PDF, 2342 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2017 PDF, 2238 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru.2016 PDF, 1938 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru.2015 PDF, 3893 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2014 PDF, 1636 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2013 PDF, 1627 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2012 PDF, 1645 KB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2011 PDF, 2092 KB
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/konsolidovane-uctovne-zavierky/