1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Ostatné informácie

Ostatné informácie

Zverejňovanie informácií za Tatra banku podľa opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 v znení neskorších predpisov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/ostatne-informacie/