1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Ostatné informácie

Ostatné informácie

Zverejňovanie informácií za Tatra banku podľa opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 v znení neskorších predpisov.

Informácie o banke k 31. decembru 2023 PDF, 0 KB
Informácie o banke k 30. septembru 2023 PDF, 0 KB
Informácie o banke k 30. júnu 2023 PDF, 1084 KB
Informácie o banke k 31. marcu 2023 PDF, 0 KB
Informácie o banke k 31. decembru 2022 PDF, 2280 KB
Informácie o banke k 30. septembru 2022 PDF, 597 KB
Informácie o banke k 30. júnu 2022 PDF, 0 KB
Informácie o banke k 31. marcu 2022 PDF, 597 KB
Informácie o banke k 31. decembru 2021 PDF, 1798 KB
Informácie o banke k 30. septembru 2021 PDF, 490 KB
Informácie o banke k 30. júnu 2021 PDF, 865 KB
Informácie o banke k 31. marcu 2021 PDF, 512 KB
Informácie o banke k 31. decembru 2020 PDF, 1421 KB
Informácie o banke k 30. septembru 2020 PDF, 524 KB
Informácie o banke k 30. júnu 2020 PDF, 1084 KB
Informácie o banke k 31. marcu 2020 PDF, 644 KB
Informácie o banke k 31. decembru 2019 PDF, 1376 KB
Informácie o banke k 30. septembru 2019 PDF, 425 KB
Informácie o banke k 30. júnu 2019 PDF, 923 KB
Informácie o banke k 31. marcu 2019 PDF, 621 KB
Informácie o banke k 31. decembru 2018 PDF, 1692 KB
Informácie o banke k 30. septembru 2018 PDF, 265 KB
Informácie o banke k 30. septembru 2018 - Príloha č. 1 PDF, 774 KB
Informácie o banke k 30. júnu 2018 PDF, 327 KB
Informácie o banke k 30. júnu 2018 - Príloha č. 1 PDF, 578 KB
Informácie o banke k 31. decembru 2017 PDF, 1939 KB
Doplnenie k finančným ukazovateľom k 31. decembru 2017 PDF, 672 KB
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/ostatne-informacie/