Kontakty

Získajte komfortný prístup k našim službám

  • dostupnosť 24 hodín denne 7 dní v týždni
  • k dispozícii aj cez Online chat
  • jednotné číslo pri volaní na DIALOG Live

Zavolajte na *1100

Z pevnej linky volajte na číslo: 0800 00 1100

Zo zahraničia použite číslo: +421 2/5919 1000

Adresa elektronickej pošty: tatrabanka@tatrabanka.sk

Pobočky a bankomaty

Vyhľadajte si bankomat alebo bankomat s možnosťou vkladu pomocou nášho vyhľadávania.

Pobočky v okolí

Bankomat vklad/výber
OC LAUGARICIO
Belá 7271
Trenčín 911 04
Detail
Pobočka
OC LAUGARICIO
Belá 7271
Trenčín 911 01
Detail
Bankomat
Pobočka Tatra banky
Palackého 6
Trenčín 911 01
Detail
Bankomat
OZC Južanka
Generála L. Svobodu 1
Trenčín 911 01
Detail
Bankomat
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín 911 01
Detail
Bankomat
Tesco
Belá 6469
Trenčín 911 01
Detail
Firemné centrum
Typ: Obchodné zastúpenie firemného centra
Legionárska 4
Trenčín 911 01
Detail
Bankomat vklad/výber
Pobočka Tatra banky
Palackého 6
Trenčín 911 01
Detail
Bankomat vklad/výber
OC LAUGARICIO
Belá 7271
Trenčín 911 04
Detail
Zobraziť ďalšie

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Právna forma: akciová spoločnosť
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK7020000944
Orgán dohľadu a sídlo:  Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55

Tatra Asset Management

Obchodné meno: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 108, Hodžovo námestie 3, 810 00 Bratislava 1

Elevator Lab powered by Tatra banka

Adresa: HubHub Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty/