Mimoriadna platba

Zostali vám na účte peniaze navyše? Zhodnoťte ich a navýšte nimi svoje SporenieTB v Tatra banke prostredníctvom mimoriadnej platby v želanej výške.

Mimoriadny prispevok na sporenie mozno poslat kedykolvek

Možnosť zaslať mimoriadnu platbu kedykoľvek

Mimoriadny prispevok na sporenie mozno poslat v lubovolnej vyske

Mimoriadna platba v akejkoľvek sume

Mimoriadny prispevok na sporenie prostrednictvom trvaleho prikazu

Stačí vyplniť prevodný príkaz

Podmienky 

Zostali vám na konci mesiaca nejaké peniaze navyše? Alebo ste získali neočakávaný príjem či odmeny v práci? Zhodnoťte ich. Pošlite si mimoriadnu platbu na svoje SporenieTB. Stačí sa riadiť nasledujúcimi inštrukciami:

  • mimoriadna platba môže byť v akejkoľvek výške, 
  • do fondu, v rámci ktorého máte otvorené príslušné sporenie, môžete poslať mimoriadnu platbu kedykoľvek,
  • stačí správne vyplniť platobný príkaz,
  • v platobnom príkaze je nevyhnutnosťou uviesť, okrem účtu fondu, v ktorom si sporíte, a výšky mimoriadnej platby aj variabilný symbol (rodné číslo klienta) a špecifický symbol podľa typu sporenia.

Zoznam špecifických symbolov:

9999900007 – SporenieTB
9999900010 – SporenieTB Majetok
9999900011 – SporenieTB Dieťa 1
9999900012 – SporenieTB Dieťa 2
9999900013 – SporenieTB Dieťa 3
9999900014 – SporenieTB Bývanie
9999900015 – SporenieTB Auto
9999900017  SporenieTB Vzdelanie 1
9999900018  SporenieTB Vzdelanie 2
9999900019  SporenieTB Vzdelanie 3

Účty podielových fondov 

Dlhopisový fond EUR SK44 1100 0000 0026 2352 0300
Dynamický dlhopisový fond EUR SK66 1100 0000 0029 4523 6118
Smart fond EUR SK81 1100 0000 0029 2112 2909
Realitný fond EUR SK98 1100 0000 0026 2510 7800
Premium Harmonic EUR SK71 1100 0000 0026 2310 6206
Balanced fond EUR SK87 1100 0000 0029 4323 6085
Premium Strategic EUR SK35 1100 0000 0026 2910 6207
Dynamic Alpha fond EUR SK23 1100 0000 0029 2312 2929
Dynamic Balanced fond EUR SK51 1100 0000 0029 4923 6086
New Markets EUR SK51 1100 0000 0029 2312 2910
New Markets USD SK06 1100 0000 0028 2280 8745
Európsky akciový fond EUR SK90 1100 0000 0026 2452 0900
Americký akciový fond EUR SK77 1100 0000 0026 2252 0800
Americký akciový fond USD SK02 1100 0000 0028 2852 0080
Globálny akciový fond
EUR SK47 1100 0000 0029 4908 0376

Ako zaslať platbu?

Mimoriadna platba na sporenie z e-bankingu

Mimoriadnu platbu môžete zaslať do svojho sporenia veľmi jednoducho cez Internet bankingTB
Otvorte svoje SporenieTB a v záložke Podielové fondy - Detail:

  1. kliknite pri názve vážho sporenia na tri bodky,
  2. v ponuke vyberte možnosť Mimoriadna platba a otvorí sa vám automaticky predvyplnený platobný príkaz so všetkými potrebnými údajmi,
  3. doplňte iba sumu mimoriadnej platby, ktorú si chcete poslať do svojho sporenia.

Alebo vyplňte štandardný prevodný príkaz podľa vyššie popísaných podmienok.

DIALOG LIVE INTERNET BANKING

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/mimoriadna-platba/