1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a dôchodok

Tretina Slovákov verí, že sa bude mať lepšie

Na prieskum „Vnímanie finančnej situácie obyvateľov Slovenska“ sme sa aj tento rok spojili so spoločnosťou Go4insight a Slováci nám priblížili, ako sa v uplynulom roku zmenila ich finančná situácia a čo očakávajú od roku 2021.

V roku 2020 mnohých z nás ovplyvnila pandémia spojená s vírusom COVID-19, no Slováci aj napriek tomu ostávajú pozitívne naladení.

Rok 2020 vnímame ako ekonomicky neúspešný

Slováci minulý rok vnímajú ako ekonomicky neúspešný, pretože až 31 % obyvateľom sa finančná situácia zhoršila. Viac ako polovici obyvateľstva (51 %) ostala finančná situácia, aj po takom náročnom roku akým bol rok 2020, nezmenená.

Celkovo takmer dve tretiny z opýtaných cítia negatívny vplyv pandémie na svoju finančnú situáciu. V tejto skupine sa nachádzajú prevažne ľudia s nižším príjmom a v staršom veku.

Naopak mladí ľudia a tí s vysokým príjmom nevnímali zhoršenie, tejto skupine sa finančná situácia zlepšila.

Vnímanie finančnej situácie za rok 2020

Top výdavky Slovákov v roku 2020 ostávajú nezmenené:

1. zlepšenie bývania

2. dovolenka

3. investícia do detí

Tak ako aj v roku 2019, Slováci najviac financií míňajú na zlepšenie svojho bývania, ktoré ostalo na prvom mieste. Síce výrazne menej, ale míňalo sa aj na dovolenky. Tie skončili na druhom mieste s 31 %, čo je pokles zo 43 % v predchádzajúcom roku. Dovolenka na Slovensku sa na tom podieľala 24 percentami. Investícia do detí a ich budúcnosti sa už tradične zaradila aj v poslednom prieskume na tretie miesto. 

Keďže tento rok začal pomerne rovnako ako minulý skončil, nie je prekvapením, že až 50 % opýtaných si myslí, že sa ich finančná situácia v priebehu roka 2021 nezmení. 32 % myslí pozitívne a dúfajú, že sa ich situácia zlepší, čo môže byť prejavom dôvery v eliminovanie vírusu na celom svete spojeným s pozitívnymi správami ohľadom vakcín a očkovania. 18 % obyvateľov je presvedčených, že ich situácia sa tento rok zhorší.

Zhoršeniu finančnej situácie sa dá zabrániť disciplinovaným budovaním finančnej rezervy. Práve pandémia motivovala približne desatinu populácie na vytváranie si krátkodobej rezervy. Tak, ako aj v roku 2019, približne 70 % populácie vo veku od 26 do 60 rokov si krátkodobú rezervu vytvára. Jej výška sa však medziročne zvýšila, keď takmer dve tretiny majú rezervy nad alebo výrazne nad 2 000 EUR.

Krátkodobá rezerva má pokryť prípadný výpadok pravidelného príjmu na obdobie približne šiestich mesiacov. Z nášho prieskumu vzišlo, že 32 % opýtaných by z nej mohlo žiť menej ako 3 mesiace. Ďalších 32 % do šesť mesiacov a 30 % dlhšie ako 6 mesiacov.

Dlhodobá rezerva, teda peniaze určené na spotrebu za 3 a viac rokov, ešte stále nie je u Slovákov udomácnená, vytvára si ju len 40 % populácie. V porovnaní s rokom 2019 sa toto číslo nezmenilo.

Budovanie finančnej rezervy

Hlavným cieľom vytvárania dlhodobých rezerv je sporenie na dôchodok, starostlivosť o deti a zlepšenie či kúpa bývania. Slováci sa rozumne snažia šetriť práve na položky, ktoré určili ako ich najväčšie výdavky a v prípade dôchodkového sporenia myslia na budúcnosť.

U Slovákov však naďalej vyhráva sporiaci účet ako produkt pre vytváranie si dlhodobej finančnej rezervy. To, že pre dlhodobé udržanie hodnoty svojich úspor a ochranu voči inflácii potrebujú iný produkt, si však uvedomuje stále viac ľudí. Aktuálna inflácia je podľa Štatistického úradu SR na úrovni 1,6 % a jej priemer za rok 2020 dosiahol hodnotu 1,9 %. Zodpovedne sa k tomuto faktu stavajú najmä klienti Tatra banky, z ktorých každý druhý využíva na vytváranie dlhodobej rezervy podielové fondy. To je výrazne viac ako pri klientoch iných bánk. Na dôchodok si sporíme najmä v doplnkovom dôchodkovom sporení. Na dlhodobé ciele si dokážeme odkladať približne 120 EUR mesačne, táto suma je vyššia ako v roku 2019.

Podielové fondy sa čoraz viac dostávajú do povedomia Slovákov

Z tohtoročného prieskumu vyšlo, že medzi obyvateľmi Slovenska rastie povedomie o investovaní do podielových fondov a jeho skutočnom prínose pre osobné financie. Tí, ktorí v nich sporia, oceňujú možnosť:

  • investovať aj nižšie sumy
  • vytvárať si dlhodobú rezervu,
  • zväčšovať svoj majetok
  • dosiahnuť atraktívne zhodnotenie.

Úspech podielových fondov podčiarkuje aj to, že aj tí, ktorí si aktuálne dlhodobú rezervu netvoria, ale plánujú začať, uviedli ako produkt pre jej tvorbu podielové fondy vo významne vyššom počte ako tomu bolo v minulosti.

60 % opýtaných si myslí, že zhodnotiť úspory na úrovni 2 % a vyššie dokážu podielové fondy. Zároveň je realitou, že rastie počet ľudí, ktorí vedia, že v súčasnom období nulových úrokových sadzieb je pre vyšší výnos v dlhšom horizonte potrebné podstúpiť určité riziko, že hodnota úspor bude dočasne aj nižšia.

5-ročná výkonnosť vybraných podielových fondov k 1. februáru 2021

5-ročná výkonnosť vybraných podielových fondov

Zdroj: Tatra Asset Management
Výkonnosť Balanced fondTBDynamic Balanced fondTB od ich vzniku 18. júla 2016

Investovanie sa vypláca aj tým, ktorí využili možnosť investovať do podielových fondov pred piatimi rokmi. Inflácia ukrojila za toto obdobie z úspor približne 9 %. Zhodnotenie štyroch fondov uvedených v grafe za rovnaké obdobie zabezpečilo udržanie hodnoty úspor a jej zvýšenie. V porovnaní s držaním úspor na účte je to dôležitý rozdiel, ktorý s pribúdajúcimi rokmi bude ešte zásadnejšie vplývať na to, čo si za svoje peniaze budeme môcť kúpiť.

Tip pre vás:

Nechajte svoje peniaze pracovať na finančných trhoch. Máte 100 % voľnosť. Sami rozhodujete kedy, koľko a ako často.

Upozornenie:

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Prečítajte si úplné upozornenie k podielovým fondom.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/rady-tipy-zo-sveta-sporenia/prieskum-financnej-situacie/