1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Upozornenie k podielovým fondom

Upozornenie k podielovým fondom

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-DDPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAM-AAF, TAM-NMF, TAM-SMF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PGF a TAM-GAF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-SMF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PG1, TAM-PG2 a TAM-GAF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. V prípade TAM-REHYF 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Europa-HighYield. V prípade TAM-REMB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent. V prípade TAM-REEB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Osteuropa-Rent. V prípade TAM-MPK 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide. V prípade TAM-MPV 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaligkeit-Mix. V prípade TAM-MPD 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltikgeit-Wachstum.Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť.

Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia vybraného fondu a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže vybraný fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov vybraného podielového fondu.

Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond | TAM-EAF TAM - Európsky akciový fond | TAM-AAF TAM - Americký akciový fond | TAM-NMF TAM - NewMarkets | TAM-PHF TAM - Premium Harmonic | TAM-PSF TAM - Premium Strategic | TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-PGF - TAM - Private Growth | TAM-PG1 - TAM-Private Growth 1 | TAM-PG2 - TAM-Private Growth 2 | TAM-BLF TAM - BalancedFund | TAM-DBLF TAM - DynamicBalanced Fund | TAM-REMB - TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds | TAM-REEB - TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds | TAM-REHYF - TAM - Raiffeisen European High Yield Fund | TAM-MPK TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny | TAM-MPV TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený | TAM-MPD TAM-Fond pre modrú planétu dynamický | TAM-GAF TAM - Globálny akciový fond |

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Blogy
Investičné pravidlo #1: Zarábajte, kde sa dá

Investičné pravidlo #1: Zarábajte, kde sa dá

Investovanie je opradené množstvom mýtov a chýb, ktoré robia neskúsení investori. Vôbec však nie je také zložité, ako by sa mohlo zdať, práve naopak.

Investičný komentár
Horúci piatok (nielen) na Wall Street

Horúci piatok (nielen) na Wall Street

Pokojný týždeň bohatý na ekonomické dáta zakončili akcie v červených číslach, úradoval nový variant koronavírusu.

Investičný komentár
Rýchle šírenie vírusu znepokojuje investorov

Rýchle šírenie vírusu znepokojuje investorov

Globálne akciové trhy majú za sebou týždeň bez výraznejších pohybov, dobré správy sa striedali s horšími.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/