1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Upozornenie k podielovým fondom

Upozornenie k podielovým fondom

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu (v prípade TAM-ZF26 upravujúce aj zaistenie), ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou pri TAM-MPK, TAM-MPV, TAM-MPD, TAM-AAF, TAM-GMF, TAM-REMB, TAM-CMF, TAM-BMF a TAM-DMF sú k dispozícii na www.tam.sk na podstránke príslušného fondu.

Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-DDPF, TAM-REF, TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-PDYN, TAM-DPF28, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PGF, TAM-PG1, TAM-PG2, TAM-KPSF, TAM-GAF, TAM-CMF, TAM-BMF, TAM-DMF, TAM-ZF26. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-PDYN, TAM-SMF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-PGF, TAM-PG1, TAM-PG2, TAM-KPSF, TAM-ZF26 investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Pri investovaní peňažných prostriedkov v TAM-GAF do podkladových fondov sa za účelom realizácie investičnej politiky fondu využívajú verejne obchodované fondy (ETF) akciového typu. Pri investovaní peňažných prostriedkov v TAM-CMF, TAM-BMF a TAM-DMF do podkladových fondov sa za účelom realizácie investičnej politiky fondu využívajú najmä verejne obchodované fondy (ETF) peňažného, dlhopisového, zmiešaného, realitného, komoditného alebo akciového typu. Peňažné prostriedky v TAM-REF môžu byť investované predovšetkým do realitných aktív. Podielové listy TAM-REF budú vyplatené o 90 dní od podania žiadosti o výplatu podielových listov. V prípade TAM-AAF, TAM-GAF a TAM-GMF môže čistá hodnota majetku fondu výrazne kolísať. V prípade TAM-REMB 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent. V prípade TAM-MPK 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide. V prípade TAM-MPV 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. V prípade TAM-MPD 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum. V prípade TAM-AAF 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien. V prípade TAM-GMF 85 % alebo viac majetku bude nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu Raiffeisen-Megatrends-ESG-Aktien.

Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate. V prípade TAM-ZF26 investovanie môže viesť k finančnej strate, najmä ak obdobie, počas ktorého podielnik vlastnil podielové listy podielového fondu, nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami.

Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DPF  TAM - Dlhopisový fond | TAM-DDPF  TAM - Dynamický dlhopisový fond | TAM-AAF  TAM - Americký akciový fond | TAM-PHF  TAM - Premium Harmonic | TAM-PSF  TAM - Premium Strategic | TAM-REF  TAM - Realitný fond | TAM-DPF28  TAM - Dlhopisový fond 2028 | TAM-PGF  TAM - Private Growth | TAM-PG1  TAM-Private Growth 1 | TAM-PG2  TAM-Private Growth 2 | TAM-BLF  TAM - Balanced fond | TAM-DBLF  TAM - Dynamic Balanced fond | TAM-KPSF  TAM - Konzervatívny PLUS fond | TAM-REMB  TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds  | TAM-MPK  TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny | TAM-MPV  TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený | TAM-MPD  TAM - Fond pre modrú planétu dynamický | TAM-GAF  TAM - Globálny akciový fond | TAM-CMF  TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund | TAM-BMF  TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund | TAM-DMF  TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund | TAM-ZF26  TAM - Zaistený fond 2026 | TAM-PDYN  TAM - Premium Dynamic | TAM-GMF  TAM - Global Megatrends fond 

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Nvidia predbehla Alphabet, je treťou najväčšou americkou firmou

Nvidia predbehla Alphabet, je treťou najväčšou americkou firmou

Januárové inflačné dáta z USA zaostali za očakávaniami. Rastom prekvapila spotrebiteľská aj veľkoobchodná inflácia. Nvidia tiež pokračuje v raste, aktuálne je už treťou najväčšou americkou spoločnosťou.

Investičný komentár
S&P 500 prekonal magickú hranicu 5 000

S&P 500 prekonal magickú hranicu 5 000

Akciová rely pokračuje. Index S&P 500 posúva historické maximá vyššie, v piatok prekonal ďalšiu magickú hranicu. Pomohla k tomu zrevidovaná inflácia aj priaznivé ekonomické dáta.

Investičný komentár
Akcie spoločnosti Meta vyskočili o 20 percent

Akcie spoločnosti Meta vyskočili o 20 percent

Index S&P 500 a Dow Jones dosiahli nové historické maximá. Päť technologických gigantov zverejnilo svoje výsledky za uplynulý štvrťrok. V americkej ekonomike pribudlo takmer dvakrát viac pracovných miest, ako sa očakávalo.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/