1. Personal
  2. /
  3. Účet a platby

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) - Medzinárodné číslo bankového účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu klienta a automatizované spracovanie platby. Pri realizácií platieb v rámci krajín EÚ a EHP platí povinnosť uvádzať účet príjemcu v štruktúre IBAN.

IBAN je medzinárodné číslo účtu. Jeho štruktúra je rovnaká vo všetkých slovenských bankách, skladá sa z 24 znakov:

SK 2 znaky pre kód krajiny
nn 2 kontrolné znaky
nnnn 4 znaky pre kód banky
nnnnnnnnnnnnnnnn 16 znakov pre predčíslie účtu a číslo účtu klienta

Svoje číslo účtu nájdete vo formáte IBAN na výpise z účtu, v Internet bankinguTB alebo mobilnej aplikácii Tatra banka.

Internet banking

Mobilná aplikácia Tatra banka

Z čoho sa skladá IBAN

Z čoho sa skladá IBAN 

IBAN kalkulačka

Predčíslie:
 
Číslo účtu:
 
Kód banky


 
 

Výpočet slúži len na informatívne účely.

Vedeli ste, že?

Aký má Tatra banka kód banky?

Tatra banka má kód banky 1100.
Predčíslie účtu Tatra banka nepoužíva a je nahradené 6 nulami v IBAN.

Kódy bánk

Tabuľka obsahuje zoznam všetkých kódov bánk na Slovensku spolu s ich označením a SWIFT kódom. 

Banka Kód banky Označenie banky SWIFT kód/BIC
365. banka 6500   POBNSKBA
BANKO COFIDIS 8400 MAISSA  
BKS BANK AG 8420 BKSB BFKKSKBB
Citybank Europe plc 8130 CITISA CITISKBA
COMMERZBANK 8050 COBASA COBASKBX
Československá obchodná banka 7500 CEKOSA CEKOSKBX
ČSOB stavebná sporiteľňa 8170 CSOBSA KBSPSKBX
Prima banka Slovenko 5600 PKBA KOMASK2X
EXIMBANKA SR 8160 EXSR EXSKSKBX
Fio banka 8330 FIOZSA FIOZSKBA
ING Banka N. V. 7300 INGBSA INGSKBX
J&T BANKA 8320 JTBPSA JTBPSKBA
Komerční banka 8100 KOMBSA KOMBSKBA
mBank S.A. 8360 BREXSA BREXSKBX
Národná banka Slovensko 0720 NBSL NBSBSKBX
Oberbank AG 8370 SMWRSA OBKLSKBA
OTP banka Slovensko 5200 OTPV OTPVSKBX
Poštová banka 6500 PABK POBNSKBA
Privatbanka 8120 BASL BSLOSK22
Slovenská sporiteľňa 0900 SLSP GIBASKBX
Slovenská záručná a rozvojová banka 3000 SLZB SLZBSKBA
Štátna pokladnica 8180 SPSR SPSRSKBA
Tatra banka 1100 TATR TATRSKBX
UniCredit Bank Slovakia 1111 UNCR UNCRSKBX
VÚB Banka 0200 SUBA SUBASKBX
Wűstenrot stavebná sporiteľňa 7930 SPVW WUSTSKBA
Raiffeisen bank 1100 TATR TATRSKBX
KDB Banka Europe Ltd 8430 KODB KODBSKBX
VOLKSBANK Slovensko 3100 LUBA LUBASKBX
Prvá stavebná sporiteľňa 5900 PSSP PRVASKBA
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/iban/