Odklad splátok Odklad splátok
 1. Personal
 2. /
 3. Úvery

Možnosť odkladu splátok úverových produktov

Odklad splátok pre bezúčelové a hypotekárne úvery 

Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná. Reagujeme na prijatie zákona o odklade splátok hypotekárnych a bezúčelových úverov.

Máte možnosť odložiť splátky vašich úverov na 1 - 9 mesiacov. O odklad môžete požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie.

V tejto neprehľadnej situácii vám chceme poskytnúť všetky informácie, aby ste mohli urobiť dobré rozhodnutie.

Zákon má chrániť tých, ktorí počas pandémie najviac utrpeli. Ako nášmu klientovi vám však odporúčame, aby ste odklad starostlivo zvážili.

Zákon stanovuje, že váš úver sa aj počas odkladu splátok úročí. To znamená, že sa predraží o úroky za obdobie odkladu.

Odklady splátok, v zmysle zákona Lex korona povolené bankou do 31. marca 2021, nebudú mať vplyv na kreditnú kvalitu (bonitu) klienta. Takýto odklad splátok nebude mať dopad na možnosť čerpať nový úver po ukončení odkladu splátok. Tento postup je určený usmernením vydaným Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) o pravidlách pre hodnotenie klientov, ktorí počas pandémie požiadali o odklad splátok.

Na základe ukončenia obdobia platnosti tohto usmernenia EBA a podľa aktuálne platného zákona Lex korona, budú banky pri odklade splátok povolenom po 1. apríli 2021 prihliadať na možný príznak zlyhania, zhoršenej kvality dlžníka a považovať odložené splátky na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch za omeškané, čo môže mať v budúcnosti dopad na poskytnutie ďalších úverov.

Mali by ste odklad vôbec zvažovať?

Odklad stojí za zváženie najmä, ak:

 • Pracujete v zahraničí a prišli ste v dôsledku pandémie o prácu.
 • Stratili ste celý prijem, resp. viac ako jeho polovicu.
 • Predpokladáte stratu príjmu na dlhšie obdobie.
 • V dôsledku pandémie nemáte rezervu vo výške aspoň 3-mesačného príjmu.
 • Poberáte dávky (nemocenské/sociálne) ako náhradu príjmu a ich výška vám nepostačuje na pokrytie splátok úverov.

Záujem o odklad splátok môžete prejaviť cez vašu mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo Internet bankingTB kliknutím na „Zavolajte mi“

Nemáte mobilnú aplikáciu Tatra banka ani Internet bankingTB? O odklad splátok je možné požiadať cez DIALOG Live alebo priamo v pobočke. V aktuálnej situácii odporúčame na komunikáciu s bankou využívať digitálny kanál.

Najčastejšie kladené otázky

--- WJdocId-42051 ---
--- WJdocId-42052 ---
--- WJdocId-42048 ---
--- WJdocId-42049 ---
--- WJdocId-42050 ---
--- WJdocId-42053 ---
--- WJdocId-42054 ---
--- WJdocId-52727 ---

Vzor žiadosti odkladu splátok úverových produktov - fyzické osoby.

Kreditné karty

Ak vlastníte kreditnú kartu, tak v súvislosti s povolením odkladu splátok vašich ďalších úverov (napríklad spotrebný úver alebo hypotéka) vám túto kartu nebudeme blokovať a budete ju môcť používať aj naďalej.

Odklad splátok sa na kreditnú kartu nevzťahuje.

Môžete si však uľahčiť splácanie kreditnej karty. Stačí, ak mesačne zaplatíte 5 % z dlžnej sumy. Nastavte si to jednoducho cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

 • Mobilná aplikácia Tatra banka - kliknite na časť „Karty“ a zvoľte „Kreditné karty“ a rozkliknite detail karty. Rozkliknite pole „Viac možností“, zvoľte „Automatická splátka“ a zadajte „Upraviť“. Už len kliknite na „Celková dlžná suma“, zvoľte „Minimálna splátka“ a potvrďte.

Odklad splátok úverových produktov pre malých podnikateľov* a fyzické osoby - podnikateľov

Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná a preto reagujeme na prijatie zákona o odklade splácania podnikateľských úverov.

Podľa nového zákona č. 67/2020 Z.z. upravujúceho opatrenia v oblasti odkladu splátok súvisiaceho s obdobím pandémie účinného od 09. 04. 2020, môže o odklad v maximálnej dĺžke 9 mesiacov, požiadať malý podnikateľ* a fyzická osoba - podnikateľ.

Ak ako náš klient očakávate v dôsledku pandémie spôsobenej koronavírusom ťažkosti so splácaním úverov, môžete prostredníctvom jednoduchého formulára požiadať o odklad splácania vášho podnikateľského úveru.

V tejto neprehľadnej situácii vám chceme poskytnúť všetky informácie, aby ste mohli urobiť dobré rozhodnutie.
Zákon má chrániť tých, ktorí počas pandémie najviac utrpeli. Ako nášmu klientovi, vám však odporúčame, aby ste odklad zvážili a vyhli sa tak navýšeniu úrokov. Zákon totiž stanovuje, že váš úver sa aj počas odkladu splátok úročí. To znamená, že sa navýši o úroky za obdobie odkladu.

Podanie žiadosti o odklad

Každému z našich klientov chceme čo najviac zjednodušiť vypĺňanie a odosielanie žiadostí o odklad splácania. Neváhajte preto telefonicky kontaktovať svojho vzťahového manažéra, ktorý s vami prejde proces podania žiadosti bez nutnosti osobnej návštevy.

Ak vzťahového manažéra nemáte, kontaktujte nás cez DIALOG Live na *1100 (tel. č. 0800 00 1100) alebo požiadajte o odklad prostredníctvom vyplneného formulára e-mailom na adresu [email protected] (emailová adresa je platná iba pre právnické osoby a podnikateľov) z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke.

O odklad môžete požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie. Znamená to, že si rozhodnutie môžete dôkladne premyslieť a o odklad požiadať až, keď si to vaša finančná situácia nevyhnutne vyžiada.

Banka má právo neposkytnúť odklad klientovi:

 • je klient v omeškaní so splátkou daného úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
 • bol klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR pri inom úvere klienta,
 • bol klient ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,
 • žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
 • žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3. zákona č.67/2020 Z.z.

Vzor žiadosti odkladu splátok úverových produktov – malí podnikatelia* a fyzické osoby - podnikatelia.

Banka za odklad splátok neúčtuje žiadny poplatok ani sa nemení úroková sadzba na úvere. 

Najčastejšie kladené otázky

--- WJdocId-42070 ---
--- WJdocId-42071 ---
--- WJdocId-42072 ---
--- WJdocId-42073 ---
--- WJdocId-42074 ---
--- WJdocId-42075 ---
--- WJdocId-42076 ---
--- WJdocId-42077 ---
--- WJdocId-42078 ---
--- WJdocId-42079 ---
--- WJdocId-42080 ---
--- WJdocId-42081 ---
--- WJdocId-42082 ---
--- WJdocId-42083 ---

*Malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb, a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 EUR alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 EUR.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/uvery/odklad-splatok/