1. Tatra Asset Management
 2. /
 3. Novinky
 4. /
 5. 9 otázok o udržateľnom investovaní

9 otázok o udržateľnom investovaní

Tatra Asset Management | správcovská spoločnosť Autor: Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť | 26.03.2024 | 8 minút čítania

9 otázok o udržateľnom investovaní

V týždni od 18.3. do 24.3.2024 v celom svete rezonoval význam finančnej gramotnosti a vzdelávania v rámci každoročnej iniciatívy Global Money Week organizovanej pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Symbolicky, práve počas prebiehajúceho Global Money Week zverejňujeme slovenskú verziu špeciálnej brožúry o udržateľnom investovaní.

Na tvorbe brožúry sa v rámci stáleho výboru EFAMA Investor Education Platform, v ktorom zastupuje Slovensko, aktívne podieľal aj Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM.

TU si prečítajte o udržateľnom investovaní vysvetlenom v 9 otázkach

 • Čo je udržateľné investovanie?
 • Prečo je udržateľné investovanie dôležité?
 • Aké stratégie pre udržateľné
  investovanie existujú?
 • Aký vplyv môžu mať moje udržateľné
  investície?
 • Aké výnosy prinášajú udržateľné investície?
 • Môžem si byť istý, že je produkt skutočne
  udržateľný?
 • Aké udržateľné investičné stratégie by
  som si mal vybrať?
 • Ako by som mohol začať investovať udržateľne?
 • Aké otázky by som sa mal opýtať pred tým, ako si
  vyberiem udržateľný produkt?

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 9. januára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/9-otazok-udrzatelnom-investovani/