Ponuka fondov

  Defenzívnefondy

  • stabilita investície je dôležitejšia
   ako výnos,
  • momentálne je ich výnosový potenciál 0 až 0,5 % ročne.

  Konzervatívnefondy

  • brána do sveta investovania,
  • v týchto fondoch má peniaze
   najviac našich klientov, 
  • možný výnos je 1,5 až 2,5 % ročne.

  Rastovéfondy

  • pre klientov, ktorí chcú viac,
  • sú pripravení zvládať aj vyššie kolísanie hodnoty investície,
  • možný výnos je 2 až 3 % ročne.

  Dynamické fondy

  • pre tých, ktorí chcú zarobiť najviac,
  • sú schopní zvládnuť najvyššie kolísanie hodnoty investície,
  • možný výnos je 4,5 až 5,5 % ročne.

  Chcete vedieť viac?
  Pozrite si výkonnosti jednotlivých fondov vo výsledkoch fondov.

  Upozornenie
  S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia vybraného fondu a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže vybraný fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov vybraného podielového fondu. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

  Blog a Novinky

  Tatra banka vam prínáša inovácie už 27 rokov.

  Tamtamy
  Investičné TAMTAMY 11/2020

  Investičné TAMTAMY 11/2020

  Rok, aký sme už dlho nezažili. TAM INSIGHT o investovaní cez mobil. Máme nový web. Prvý digitálny predaj dôchodku na Slovensku.

  Invest filter
  Investičný filter – 26. diel

  Investičný filter – 26. diel

  Pozrite si náš pravidelný rýchly prehľad noviniek zo sveta investičných trhov

  Investičný komentár
  Obavy z pandémie spomaľujú povolebnú a vakcínovú „rely“

  Obavy z pandémie spomaľujú povolebnú a vakcínovú „rely“

  Pandémia v USA naberá na obrátkach

  Všetky články 

  www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
  https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/