Ponuka fondov

  Defenzívnefondy

  • stabilita investície je dôležitejšia
   ako výnos,
  • momentálne je ich výnosový potenciál 0 až 0,5 % ročne.

  Konzervatívnefondy

  • brána do sveta investovania,
  • v týchto fondoch má peniaze
   najviac našich klientov, 
  • možný výnos je 1,5 až 2,5 % ročne.

  Rastovéfondy

  • pre klientov, ktorí chcú viac,
  • sú pripravení zvládať aj vyššie kolísanie hodnoty investície,
  • možný výnos je 2 až 3 % ročne.

  Dynamické fondy

  • pre tých, ktorí chcú zarobiť najviac,
  • sú schopní zvládnuť najvyššie kolísanie hodnoty investície,
  • možný výnos je 4,5 až 5,5 % ročne.

  Chcete vedieť viac?
  Pozrite si výkonnosti jednotlivých fondov vo výsledkoch fondov.

  Upozornenie
  S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia vybraného fondu a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže vybraný fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov vybraného podielového fondu. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

  Blog a Novinky

  Tatra banka vam prínáša inovácie už 27 rokov.

  Investičný komentár
  Index Dow Jones prvýkrát prekročil úroveň 30 000 bodov

  Index Dow Jones prvýkrát prekročil úroveň 30 000 bodov

  Index Dow Jones Industrial Average prekročil významný míľnik

  Tamtamy
  Investičné TAMTAMY 11/2020

  Investičné TAMTAMY 11/2020

  Rok, aký sme už dlho nezažili. TAM INSIGHT o investovaní cez mobil. Máme nový web. Prvý digitálny predaj dôchodku na Slovensku.

  Invest filter
  Investičný filter – 26. diel

  Investičný filter – 26. diel

  Pozrite si náš pravidelný rýchly prehľad noviniek zo sveta investičných trhov

  Všetky články 

  www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
  https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/