Tri svety Tri svety

Posúvame hranice bankovníctva, kde umenie, vzdelanie a technológie spoluvytvárajú novú inteligentnú budúcnosť.

Umenie

Umenie

Umenie nás inšpiruje
a robí svet krajším.

Vzdelanie

Vzdelanie

Vzdelanie prináša múdrosť,
vďaka ktorej rastieme.

Technológie

Technológie

Technológie a inovácie
zjednodušujú náš život.

Sme banka, ktorá miluje inovácie a s hrdosťou podporuje umenie a vzdelávanie. Prepájame tieto 3 svety, lebo veríme, že krása, múdrosť a technológie budú vytvárať svet, v ktorom chceme žiť a ktorý chceme aj pre budúce generácie.

Na začiatku je vždy značka, ktorá je definovaná svojim prísľubom. Unikátna idea, ktorá poháňa zmysel biznisu. Základná a najsilnejšia pridaná hodnota, ku ktorej sa zaväzujeme a ktorú chceme sprostredkovať našim klientom.

Tatra banka si uvedomuje, že je súčasťou celej spoločnosti a dokáže ju ovplyvňovať a formovať. Preto svoju existenciu neobmedzuje len na biznisové úspechy, ale cíti zodpovednosť sa o svoj úspech podeliť
a vrátiť ho spoločnosti.

„Dlhodobo sa snažíme o to, aby náš príspevok do spoločnosti presahoval hranice bankového biznisu. Umenie a vzdelávanie spoločne s našou digitálnou podstatou sa stávajú integrovaným zmyslom našej existencie. Veríme, že v tejto triáde dokážeme prispieť k tomu, aby svet, v ktorom žijeme, bol lepší a kultivovanejší."

Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda dozornej rady Tatra banky


Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

Úspešné a zrelé značky majú v rovnováhe hemisféry, ktoré používajú na to, aby konali aj tvorili. Podobne ako funguje dokonalý ľudský mozog. Ľavá hemisféra je zodpovedná za logiku, analytiku, myslenie, racionálnosť a kontrolu. Pravá je zodpovedná za kreativitu, emócie, intuíciu. Ľavú hemisféru našej spoločnosti tvoria inovácie a digitálne riešenia. Naša pravá hemisféra je definovaná dlhodobým prepojením našej značky s témami vzdelávania a umenia. Prepájame inovatívnu osobnosť Tatra banky s témami, ktoré nás definujú a sú blízke aj svetu našich klientov. Podporu umenia, vzdelávania a technológií máme vo svojej DNA, cítime to veľmi prirodzene. Radi by sme spoluvytvárali spoločnosť, ktorá je nielen podnikateľsky správna, ale aj hodnotovo vzácna.”

Milada Halová, riaditeľka odboru brand managementu značiek Tatra banka a Raiffeisen banka


Milada Halová, riaditeľka odboru brand managementu značiek Tatra banka a Raiffeisen banka

Vstúpte aj vy do sveta umenia, vzdelaniatechnológií s Digitálnym účtomTB, ktorý si viete pohodlne otvoriť priamo cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

Otvoriť účet

Otvoriť účet


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tri-svety/